K rychlejší a efektivnější práci v Inventoru přispívá také využití klávesových zkratek. Pojďme se společně podívat, do jakých kategorií se zkratky dělí a které se používají nejčastěji.

Kapitoly:

1. Funkční klávesy a jejich kombinace s ostatními tlačítky.

2. Jedno- a víceklávesové zkratky (bez funkčních kláves).


 

Klávesové zkratky je možné rozdělit podle užití kláves:

  • funkční klávesy a kombinace s jinými tlačítky (zpravidla spojení Alt, Shift, Ctrl a dalších),
  • použití jedné a více kláves (bez funkční klávesy).

Hlavní rozdíl mezi výše uvedenými klávesovými zkratkami je ten, že spuštění dané funkce je v prvním případě realizováno (většinou) stisknutím konkrétní klávesy, resp. kombinace funkčních kláves (Alt, Shift, Ctrl). V druhém případě jde převážně o kombinaci více kláves – bez funkční klávesy.

klavesove-zkratky-inventor-590
Zapamatování klávesových zkratek může být z počátku náročné, ve výsledku ale mohou ušetřit práci

Poznámka: Níže uvedené klávesové zkratky jsou uzpůsobeny pro platformu Windows.

 

Funkční klávesy, kombinace funkčních a dalších kláves

Sestavení

Alt + tažení myší Sestavení komponent.
Ctrl + H Nahrazení komponenty sestavy za jinou.
Shift + Tab Odstranění části z dílčí sestavy, přesunutí komponenty do nadřazené sestavy.
Ctrl + D Otevření výkresu.
Alt + T Přepnutí průhlednosti.
Alt + V Změny viditelnost součásti sestavy.

 

Výkresy

Ctrl + Shift + N Vložení nového listu
Ctrl + Shift + T Přidání do výkresu textu s odkazem.
Alt + C Vytvoření nového pohledu výkresu.

 

Obecné

Ctrl + A Vybrání všech prvků na obrazovce.
Ctrl + C Kopírování vybraných prvků.
Ctrl + F V modelu součásti umožní najít náčrty a prvky, v modelu sestavy pak komponenty, vztahy, konstrukční prvky a náčrty a svary.
Ctrl + N Vytvoření nového souboru (součást, sestava, výkres a další).
Ctrl + O Otevření souboru (součást, sestava, výkres a další).
Ctrl + P Otevření okna pro nastavení tisku a tisk.
Ctrl + S Uložení souboru.
Ctrl + V Vložení vyjmuté nebo zkopírované položky z jednoho místa do druhého.
Ctrl + X Vyjmutí vybraného prvku.
Ctrl + Y Krok kupředu – znovu provede dříve odvolaný příkaz.
Ctrl + Z Krok zpět – odvolá předchozí příkaz.
Delete Odstranění vybrané položky z modelu nebo výkresu.
F2 Přejmenování uzlu prohlížeče. Uzel v prohlížeči musí být vybrán. Použitím klávesy F2  se spustí režim pro přejmenování.
Quit Ukončení programu. V některých případech se zobrazí výzva k uložení souboru.
Shift + pravé tlačítko Aktivace výběrového menu.

 

Část

Ctrl + Shift + K Aktivace nástroje zkosení.
Ctrl + Shift + L Aktivace nástroje protažení.
Ctrl + Shift + M Aktivace nástroje zrcadlení.

 

Vlastnosti umístění

Ctrl + Shift + O Spuštění funkce kruhové pole.
Ctrl + Shift + R Spuštění funkce obdélníkové pole.
Ctrl + Shift + S Spuštění funkce vyšetření (Sketch doctor).

 

Náčrt

F7 Dočasné skrytí části součásti, sestavy, která zakrývá rovinu náčrtu.
F8 Zobrazení všech omezení (např. vazeb).
F9 Skrytí všech omezení (např. vazeb).
Ctrl + R Přepínání režimu Ortho (u 3D náčrtu).
Ctrl + D Přepínání dynamické kóty (u 3D náčrtu).
Ctrl + Shift + P Přepínání uchopení objektu (u 3D náčrtu).
Ctrl + I Přepínání omezení (např. vazeb).

 

Nástroje

Alt + F8 Otevření dialogového okna maker.
Alt + F11 Otevření editoru Visual Basic.
Alt + A Přepnutí panelu prohlížeče do popředí.
Alt + S Přepnutí panelu prohlížeče do pozadí.
Esc Zavření aktivního nástroje.
F1 Otevře soubory nápovědy.

 

Pohled

Alt + . Zviditelnění uživatelských pracovních bodů.
Alt + ] Zviditelnění uživatelských pracovních rovin.
Alt + / Zviditelnění uživatelských pracovních os.
Ctrl + . Zviditelnění počátku souřadnic.
Ctrl + ] Zviditelnění roviny počátku.
Ctrl + / Zviditelnění os počátku.
Ctrl + O Režim zobrazení celé (čisté) obrazovky.
Ctrl + Shift + E Zobrazení stupňů volnosti.
Ctrl + Shift + Q Aktivování nástroj iMate Glyph.
Ctrl + W Zobrazení kolečka navigace.
End Přiblížení na konkrétní vybrané položky.
F2 Posunutí pohledu (klávesu F2 je třeba držet stisknutou).
F3 Přiblížení a oddálení modelu (je třeba držet klávesu F3 stisknutou)
F4 Otáčení pohledu na objekt (klávesu F4 je třeba držet stisknutou).
F5 Zobrazení předchozího pohledu.
F6 Natočení pohledu na model do výchozí polohy.
F10 Zobrazení náčrtů.
Home Zobrazení všech objektů do okna.
Page Up Pohled na vybranou entitu.
Shift + F3 Přiblížení na definovanou oblast (Zoom okno).
Shoft + F5 Zobrazení dalšího pohledu.
Shift + prostřední tlačítko Otáčení pohledu na objekt (obdobné jako u tlačítka F4).

 

Klávesových zkratek je relativně velké množství. Jejich zapamatování je sice z počátku poměrně náročné, nicméně ve výsledku vám usnadní práci.

 

Článek čerpá z podkladů společnosti Autodesk.
[adrotate banner=“11″]

Komentáře