Při modelování součástí a sestav je často potřeba provádět řezy, které konstruktérovi umožní lepší orientaci v provádění návrhů. V Autodesk Inventoru slouží k tomuto účelu funkce Řez.

Funkci Řez naleznete v záložce Pohled, v panelu Vzhled
Funkci Řez naleznete v záložce Pohled, v panelu Vzhled

Základní typy řezů jsou:

  • čtvrtinový,
  • poloviční,
  • tříčtvrtinový.

Možné podoby řezů jsou uvedeny na obrázcích níže.

Čtvrtinový řez součástí (vlevo nahoře), poloviční řez (vpravo nahoře a vlevo dole) a tříčtvrtinový řez (vpravo dole)
Čtvrtinový řez (vlevo nahoře), poloviční řez (vpravo nahoře a vlevo dole) a tříčtvrtinový řez (vpravo dole)

Postup tvorby tříčtvrtinového řezu

Po spuštění funkce Řez vyberte plochu, kterou chcete řez vést
Po spuštění funkce Řez vyberte plochu, kterou chcete řez vést
Zadejte polohu umístění řezu
Zadejte polohu umístění řezu

Polohu můžete určit zadáním konkrétní číselné hodnoty, odměřením, odečtem ze zobrazených kót a výběrem z posledních zadaných hodnot. Manuálně rovinu řezu nastavíte pomocí oranžové šipky.

Zadání polohy řezu (vlevo číselnou hodnotou, vpravo manuálně tažením šipky)
Zadání polohy řezu: vlevo číselnou hodnotou, vpravo manuálně tažením šipky

Abyste provedli tříčtvrtinový řez (obdobný postup platí i pro čtvrtinový), je třeba vybrat ještě druhou rovinu, kterou bude řez proveden. Poté zadejte umístění řezu.

Výběr roviny a umístění řezu
Výběr roviny a umístění řezu
Potvrzením nastavených parametrů vznikne tříčtvrtinový řez
Potvrzením nastavených parametrů vznikne tříčtvrtinový řez
Pokud nechcete zobracovat součást v řezu, vyberte příkaz Ukončit řez v menu Pohled > Vzhled
Pokud již nechcete zobrazovat součást v řezu, vyberte příkaz Ukončit řez v menu Pohled > Vzhled

Tip: Pro zrychlení práce s řezy využijte klávesovou zkratku Alt > V > S > V a z plovoucího menu vyberte konkrétní typ řezu.
[adrotate banner=“11″]

Komentáře