Přiřadíte-li modelu materiálové vlastnosti, můžete zjistit jeho objem a hmotnost. 

Máte-li otevřený model dílu nebo sestavy, můžete zjistit informace o objemu a hmotnosti – pomocí funkce Vlastnosti.

 Ve stromu historie klikněte pravým tlačítkem na vybranou součást nebo na celou sestavu. Z roletového menu vyberte položku Vlastnosti (iVlastnosti).

Ve stromu historie klikněte pravým tlačítkem na vybranou součást nebo na celou sestavu. Z roletového menu vyberte položku Vlastnosti (iVlastnosti).

Po kliknutí na položku iVlastnosti se objeví okno s údaji o modelu. Okno obsahuje záložky s obecnými informacemi, se souhrnem, s informacemi o projektu, se stavem dílu nebo sestavy, s uživatelskými informacemi, informacemi k ukládání obrázku náhledu a fyzikálními vlastnostmi. Poslední jmenovaná záložka obsahuje mj. informace o objemu a hmotnosti dílu nebo sestavy.

Při dotazu na fyzikální vlastnosti dílu bude pole s údaji o materiálu editovatelné. Právě zde lze editovat typ materiálu, ze kterého bude součást vyrobena. Řešení Inventor obsahuje knihovnu materiálů s předem vyplněnými materiálovými vlastnostmi.

Fyzikální vlastnosti dílu
Fyzikální vlastnosti dílu

Při dotazu na vlastnosti v sestavě součástí bude pole s údaji o materiálu na záložce Fyzikální zašedlé, jelikož není možné do jednoho pole umístit všechny materiálové vlastnosti dílů sestavy.

Fyzikální vlastnosti sestavy součástí
Fyzikální vlastnosti sestavy součástí

V záložce Fyzikální v části Obecné vlastnosti se nacházejí informace o hmotnosti a objemu. Tyto údaje jsou vypočítány z geometrie objektu a jeho přiřazených materiálových vlastností.

Je-li třeba, lze informace o hmotnosti a objemu – případně i dalších – načíst přímo do kusovníku umístěného ve výkrese.

Hmotnost a objem v kusovníku na výkrese
Hmotnost a objem v kusovníku na výkrese

[adrotate banner=“11″]

Komentáře