Flexibilní kontrolní systém Renishaw Equator dostal nový systém IPC (Inteligent Process Control), který nabízí funkce pro automatickou úpravu parametrů obrábění.

Na základě změření rozměrů právě dokončeného dílce přestaví CNC stroj parametry pro obrábění dílce následujcího. Cílem je vyšší přesnost produkce, zlepšená schopnost přesného obrábění dílů, kratší doba nastavení a seřízení procesu a vyšší integrace. Software běží v řízení systému Equator společně s aplikačním programem. Vyhodnocuje naměřená data získaná aplikačním programem ke stanovení korekcí procesu. Propojení Equatoru s obráběcím strojem je přitom realizováno jednoduše prostřednictvím ethernetového kabelu.

Řízení procesu prostřednictvím měření

Nový software IPC umožňuje trvalé sledování průběhu obráběcího procesu a průběžné zavádění  korekcí do automatického výrobního cyklu. Umožňuje udržování rozměrů obráběných dílů blízko jmenovitých hodnot a v rámci stanovených limitů. To znamená, že jakékoli odchýlení procesu je rychle opraveno. Efektem je zlepšení kvality dílu a zvýšení schopnosti výroby spolu se snížením zmetkovitosti. Kontrolní systém Equator je určen k umístění do výrobního provozu, co nejblíže k CNC obráběcímu stroji. Tím se eliminují časové prodlevy a snižují se náklady na kontrolu hotového dílu. Software IPC může průměrovat výsledky měření z více dílců. Tento přístup je vhodný tam, kde je cílem udržet pod kontrolou již stabilizovaný proces. Nastavení korekcí řezných nástrojů se upravuje o střední hodnotu zjištěných odchylek a proces nemohou narušit případné nahodilé jevy.

Inteligentní řízení procesů výroby zajistí nový systém IPC od společnosti Renishaw. Zdroj: Renishaw

Na rozdíl od systémů zabezpečení kvality založených na měření všech prvků dílce v měrové laboratoři využívá systém Equator pro řízení procesu kontrolu pouze některých prvků na dílci. Frekvenci měření a způsob aktualizace korekcí nástrojů je možné nakonfigurovat pro jednotlivé prvky v závislosti na výkresových hodnotách, tolerancích a požadavcích na řízení stability procesu. Software IPC je velmi efektivní řešení pro kontrolu produkce zvláště ve spojení s CNC soustruhy. Integrace měřicích sond bývá na soustruzích nevýhodná z prostorových důvodů, ale i z důvodu krátkého cyklového času obrábění. Měření mimo stroj a využití korekčního systému IPC je preferovaným řešením tam, kde rozhodujícím požadavkem je minimální doba cyklu.

Zdroj: Renishaw

Komentáře