[Stručně] Úspěšná kniha „Integrovaný vývoj produktu“, kterou napsal technický ředitel společnosti Toshulin Jiří Marek, vychází ve druhém vydání. Zkušenosti z toho prvního již stihla efektivně zúročit například česká společnost Strand, která díky popsaným postupům zefektivnila své výrobní procesy.

(Zdroj: Tisková zpráva)

Kniha „Integrovaný vývoj produktu“ profesora Jiřího Marka inspiruje český průmysl k inovativnějšímu vývoji a výrobě

Principy integrovaného vývoje produktu společně s podporou řešení Autodesk Vault pomáhají společnosti Strand dodávat své výrobky rychleji, za nižší cenu a v lepší kvalitě.

PRAHA, 20. června 2011 – Společnost Autodesk, světový lídr v oblasti 3D návrhového, konstrukčního a animačního softwaru, podpořila druhé doplněné vydání knihy Integrovaný vývoj produktu od autora Jiřího Marka, která shrnuje praktické přístupy zavádění procesů vedoucích k vývoji a výrobě inovativnějších produktů. Společnost Strand, český výrobce dopravníkových systémů a architektonických prvků z ušlechtilé nerezavějící oceli, se stala jedním z podniků, který se těmito přístupy inspiroval a doporučené procesy zavedl do každodenní praxe. Strand své návrhové a konstrukční procesy navíc podporuje využíváním řešení digitálního prototypování na platformě Autodesk.

„V období ekonomické krize naší společnosti klesl obrat o 25 % a přitom došlo ke zvýšení zisku o 100 %, což nás v první chvíli překvapilo,“ řekl Lubor Semrád, jednatel a majitel společnosti Strand. „V ten okamžik jsme si uvědomili, že o naší firmě a jejích procesech nevíme zdaleka vše, a proto jsme začali hledat způsob, jak získat lepší přehled o jejím fungování. Zásadní pro nás bylo setkání s knihou Integrovaný vývoj produktu, jež nám otevřela oči.“

Aplikace principů integrovaného vývoje produktu

Ve společnosti Strand se touto knihou inspirovali do té míry, že se rozhodli využít poznatky jejího autora Jiřího Marka k modifikaci procesů projektového řízení od prvního kontaktu se zákazníkem po předání zakázky a zajištění poprodejního servisu. Projektové řízení nyní obsahuje všechny procesy vedoucí k úspěšnému vyrobení zakázky. Vedle vylepšení stávajících procesů byly nově přidány procesy řízení rizik a vyhodnocení zakázky po předání zákazníkovi, které slouží jako zpětná vazba pro realizaci dalších zakázek.

Díky uplatnění principů integrovaného vývoje produktu má nyní společnost Strand ucelený systém řízení, který umožňuje řešit jednotlivé úkoly na zakázce (obchod, konstrukce, nákup, plánování, finance, výroba, zabezpečení jakosti, doprava, montáž atd.) v překryvném čase. Tento systém pak umožňuje zkrátit dodací termíny, ušetřit náklady a dosáhnout lepší kvality výrobků a služeb. Výsledkem nového systému řízení je i změna pohledu pracovníků společnosti na požadavky zákazníka, spolupráci podnikových útvarů, práci s tacitními (skrytými) znalostmi nebo význam inovací produktů a procesů.

„Konstrukce ovlivňuje v rámci výrobních procesů až dvě třetiny procesů, a tak bývá tato oblast ve většině výrobních podniků úzkým místem,“ říká Prof. Dr. Ing. Jiří Marek, technický ředitel společnosti TOSHULIN a autor knihy Integrovaný vývoj produktu. „Zkušenosti firmy Strand a mnoha dalších úspěšných výrobních společností ukazují, že je třeba toto úzké místo rozšířit, aby prostřednictvím neustálých inovací dokázaly čelit sílícím konkurenčním tlakům na globálním trhu.“

Řízení znalostí s podporou digitálního prototypování

Jedním z důležitých článků projektového řízení ve firmě Strand je efektivní řízení znalostí, které je podporováno řešením Autodesk Vault Professional pro správu produktových dat, jež nasadila společnost CAD Studio, Autodesk Gold Partner na českém trhu. Řešení funguje jako nástroj sloužící ke zpřehlednění dat a ke kompletnímu uchování informací o zakázkách. V systému Vault Professional je ke každému typovému výrobku vytvořena složka s popisem konkrétního výrobku a všech existujících variant ve formátu MS Word, seznam proměnných ve formátu MS Excel, skeleton typového výrobku, a 3D model i výrobní dokumentace.

Při realizaci nové zakázky se v maximální míře využívá stávajícího know-how, kdy se vychází z typových výrobků, které jsou následně přizpůsobovány požadavkům klienta. Každá ukončená akce je podkladem pro doplnění a modifikaci typového výrobku. Implementace řešení Autodesk Vault Professional napříč celým procesem zpracování zakázek přinesla podniku vyšší efektivitu práce a lepší přehlednost a přístup ke všem datům.

„Jsme potěšeni, že kniha pana profesora Marka nachází tak pozitivní odezvu mezi českými podniky, a proto jsme podpořili i druhé doplněné vydání této knihy,“ řekl Martin Peňáz, obchodní manažer pro výrobní řešení společnosti Autodesk v České republice. „Cíl naší společnosti je v souladu s vyzněním knihy: aby naši zákazníci mohli dodávat na trh ty nejinovativnější produkty a zůstávali dlouhodobě konkurenceschopní. Proto se Autodesk se svými řešeními postavenými na konceptu digitálního prototypování snaží zákazníkům poskytnout maximální podporu kompletního cyklu návrhu produktu, včetně fází konstrukce, vizualizace, simulace a správy produktových dat.“

O společnosti Strand

Hlavním oborem podnikání společnosti Strand, s. r. o., je zakázkové zpracování nerez oceli. Strand navazuje na tradici zámečnické výroby v Chrustenicích od roku 1907 a výroby technologií pro zemědělství a potravinářský průmysl od roku 1966. Společnost definuje dvě základní obchodní jednotky. Obchodní jednotka DOPRAVNÍKY se zabývá komplexním řešení dopravních a manipulačních problémů při mezioperační a expediční přepravě především v provozech s vysokými hygienickými nároky. Obchodní jednotka ARCHITEKTURA realizuje atypické projekty v oblasti stavebnictví od zábradlí a schodišť do rodinných domů až po rozsáhlé projekty typu stanice metra na Střížkově.

Komentáře