Software Insight od společnosti Dassault Systèmes poskytuje vizualizační nástroje pro sestavování simulačních procesů. Tyto mohou zahrnovat rozličné aplikace, od nezbytných CAD/CAE systémů, přes interně vyvíjené programy po excelové tabulky.

Hlavní úlohou aplikace Insight je vedle automatizace simulačních procesů prozkoumávání návrhových alternativ, rozpoznání optimálních parametrů výrobku a jejich posuzování z mnoha hledisek. K jejich dosažení je využíváno několika principů, krom optimalizací a aproximací například také návrh podle „six sigma“ nebo experimentální navrhování.

Architektura softwaru, postavená na jednotlivých komponentech, umožňuje zařadit do simulačních procesů také aplikace, které si mohl vyvinout sám uživatel. Krom těchto je k dispozici množství standardizovaných komponent již v základní výbavě programu Insight.

Pracovní prostředí systému Insight 5.0 s vazbou na výpočetní software Abaqus.

Aktuální verzi Insight 5.0 doprovází plug-in Eclipse, otevřené programovací prostředí, které poskytuje uživatelům možnost intuitivní tvorby jejich vlastních aplikací.

(Zdroj: Dassault Systèmes)

Komentáře