Evropský dodavatel strojírenských služeb zavádí průmyslové řešení z nového portfolia společnosti Dassault Systèmes pro oblast energie, zpracování a veřejných služeb. Spolupráce obou firem přinese podporu nepřetržitého toku dat a zrychlení procesů u velkých projektů.

Firma I&C Energo si vybrala portfolio produktů společnosti Dassault Systèmes, aby jí pomohly vylepšit strojírenské služby v evropském sektoru energetiky. Společnost tak zavede průmyslové řešení Capital Facilities Information Excellence, které má zefektivnit správu dokumentů, projektů a konfigurace související se strojírenstvím, výstavbou, údržbou a optimalizací elektráren a dalších průmyslových zařízení.

Nasazení tohoto řešení navazuje na dvouletý proces hodnocení tržních řešení, které I&C Energo provedla. Cílem je posílení mezinárodního obchodu prostřednictvím zmírnění stupňujícího se tlaku na časové a rozpočtové možnosti v tomto odvětví. Capital Facilities Information Excellence, založený na platformě 3D Experience od Dassault Systèmes, poskytuje jednotný zdroj informací v unifikovaném digitálním prostředí a zajišťuje tak komplexní viditelnost projektových aktivit v reálném čase. Týmy I&C Energo, které se zabývají designem a zadáváním zakázek mohou bezproblémově spolupracovat na specifikacích projektů, dodržování oborových předpisů a řízení projektů, a zároveň rychle přijímat rozhodnutí, která snižují riziko opožděných nebo nepřesných změn. Jednotné řízení projektové dokumentace, plánování a reportů pro velké projekty přinese konkurenční výhodu. Společnost Dassault Systèmes s posouzení potřeby hodnotila technické i obchodní hlediska. Společnosti, které projektují, stavějí nebo spravují investiční projekty, potřebují flexibilitu a efektivitu, aby odlišily svou nabídku na trhu a zároveň minimalizovaly rizika. Při použití platformy 3DEXPERIENCE se společnost I&C Energo může spolehnout na konzistentní informace, dodržení standardů, zlepšení kvality a bezpečnosti a snížení časových i finančních nákladů souvisejících s projektem, což vyústí v lepší služby zákazníkům.

Capital Facilities Information Excellence je součástí nového portfolia řešení společnosti Dassault Systèmes v oblasti energie, zpracování a veřejné služby, založeného na platformě 3D Experience. Strojírenské, dodavatelské a stavební firmy, jakož i vlastníci a provozovatelé investičních projektů mohou získat přidanou hodnotu ve všech fázích životního cyklu velkých závodů a aktiv s integrovaným přístupem ke zlepšení bezpečnosti, dodržování předpisů a termínů a zajištění udržitelnosti.

Více informací o průmyslových řešeních společnosti Dassault Systèmes pro odvětví energie, zpracování a veřejné služby jsou dostupné on-line.

Komentáře