Nová verze Matlabu přináší nástroje Project manager pro správu knihoven, modelových komponent, skriptů a souborů MAT, Spreadsheet Import Tool pro snazší načítání dat z tabulkových dokumentů, Parallel Computing Toolbox pro zvýšení výkonu paralelních výpočtů atd. Podrobnosti uvádí přiložená tisková zpráva.

(Zdroj: Tisková zpráva)

MATLAB Release 2011b

HUMUSOFT s.r.o. a přední výrobce programových nástrojů pro technické výpočty, modelování a simulace firma MathWorks®, uvádějí na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí MATLAB s názvem MATLAB R2011b.

MATLAB R2011b přináší zásadní novinky v několika oblastech. Mezi nejvýznamnější patří nástroj Project manager, který umožní správu knihoven, modelových komponent, skriptů a MAT-souborů v rámci ucelených projektů v Simulinku. Nový produkt Simulink Code Inspector usnadňuje revize kódu generovaného z modelů v Simulinku určeného pro certifikaci dle standardu DO-178. Také bylo kompletně přepracováno uživatelské rozhraní nástroje Simulink Design Optimization s možností optimalizace parametrů modelů na základě kritérií zadaných ve frekvenční oblasti.

Základní modul MATLAB byl rozšířen o  grafický nástroj Spreadsheet Import Tool pro snadné načítaní dat z tabulkových dokumentů a dále byl umožněn zápis a čtení částí polí z datových souborů typu MAT.

Parallel Computing Toolbox posílil oblast paralelních výpočtů, kde je nyní možné spustit až dvanáct lokálních workerů v rámci jedné pracovní stanice. Pro větší výpočetní výkon je k dispozici MATLAB Distributed Computing Server, se kterým lze spouštět stovky výpočetních uzlů na multiprocesorových stanicích, v clusterech počítačů nebo v podobě cloud computingu. Samostatné aplikace vytvořené pomocí MATLAB Compileru mohou nově využívat GPU výpočty na grafických kartách NVIDIA s architekturou CUDA. V oblasti zpracování obrazu umožňuje Image Processing Toolbox paralelní zpracování velkých obrázků s využitím Parallel Computing Toolboxu a funkce blockproc. Funkce rozdělí obrázek na několik částí a provede zvolenou analýzu na jednotlivé části odděleně.

Zajímavé novinky nabízí i Simulink®, nadstavba MATLABu pro modelování a simulaci dynamických systémů. Nový nástroj Project Manager umožní tvorbu projektů, které slouží ke správě knihoven, modelových komponent, skriptů a MAT-souborů. Uživatel může s projektem asociovat jednotlivé soubory, přidat k nim popis nebo určit jejich status a spouštět automatickou kontrolu vzájemných závislostí, takže je snadné identifikovat případné chybějící prvky. Nyní je tedy snadné udržet konzistentní stav i při rozsáhlých projektech, které obsahují desítky vzájemně provázaných modelů a jiných komponent. V Simulinku byl také zdokonalen nejpoužívanější grafický prvek, blok Scope, který umožňuje uživatelské nastavení barev, tloušťky čar, značek atd.

Nástroj Simulink 3D Animation pro vizualizaci virtuálních 3-D scén obsahuje nový blok VR Source pro vstup hodnot reprezentujících vlastnosti objektů a události z virtuálního světa do modelu v Simulinku. Nástroj také nabízí novou knihovnu šablon a další vylepšení editoru virtuálních scén.

V oblasti návrhu embedded systémů doznal vylepšení nástroj Simulink Fixed Point, který přidal možnost automatického nastavení měřítka fixed-point datových typů nejen na základě simulace, ale nově také podle odvozených mezních rozsahů hodnot signálů. Rozsah hodnot signálu je odvozen na základě statické analýzy podle zadaných maxim a minim ve vstupních blocích.

Součástí MATLABu R2011b je i nový produkt Simulink Code Inspector, který usnadňuje revize kódu generovaného z modelů v Simulinku určeného pro certifikaci dle standardu DO-178. Nástroj automaticky porovnává generovaný kód s jeho zdrojovým modelem. Systematicky prozkoumává bloky, parametry a nastavení modelu aby zjistil, zda jsou z hlediska struktury ekvivalentní k operacím, operátorům a datům v generovaném kódu. Výsledkem je podrobná zpráva poskytující odkazy z modelu do kódu a z kódu do modelu (traceability), která může být předložena certifikační autoritě.

Samozřejmostí nové verze jsou aktualizace všech stávajících aplikačních knihoven.

MATLAB, Simulink a jejich nadstavby tvoří špičkové integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. MATLAB je nástroj jak pro pohodlnou interaktivní práci, tak pro vývoj širokého spektra aplikací. Typickými uživateli jsou vědečtí pracovníci a technici v telekomunikacích, energetice, automobilovém, leteckém, kosmickém a jaderném průmyslu, pracovníci v oblasti chemie, lékařství, biotechnologie, životního prostředí a dalších přírodních věd, ekonomové, ale i odborníci v sektorech obrany, finančnictví, těžkého strojírenství a podobně. MATLAB a Simulink jsou v současnosti standardem v oblasti technických výpočtů a simulací. Na světě je provozováno více než 400 tisíc licencí, což představuje více než 1 milión uživatelů. V České republice a na Slovensku je registrováno více než 1000 licencí výpočetního systému MATLAB. Mnohé z těchto licencí jsou víceuživatelské, takže odhad počtu aktivních uživatelů výrazně přesahuje číslo pět tisíc. MATLAB se Simulinkem nacházejí své uživatele všude tam, kde je třeba rychle a úspěšně analyzovat, navrhovat, modelovat, simulovat a testovat, ale především implementovat dosažené výsledky v minimálním čase do praktických podmínek reálného světa – ať již ve formě prototypů nových zařízení nebo ve formě řídících programů, inovací a optimalizací ve výrobě či ve formě vyřešení složitého teoretického problému.

MATLAB a jeho nadstavby jsou k dispozici prakticky pro všechny běžné počítačové platformy ‑ Windows XP, Windows XP 64-bit , Windows Vista 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit, Linux 32/64-bit a Macintosh (Intel).

Minimální HW konfigurace – paměť 1024 MB (doporučeno 2048 MB) RAM, 1 GB diskového prostoru pro hlavní modul MATLAB.

Cena jednouživatelské časově neomezené licence základního modulu MATLAB činí Kč 59 980 + DPH (pro školy Kč 17 980 + DPH), cena Simulinku činí Kč 89 980 + DPH (pro školy Kč 16 980 + DPH), další nadstavby lze pořídit v cenách od Kč 6 980 + DPH do Kč 416 980 + DPH. Uvedené ceny v sobě zahrnují 1 rok předplatného na nové verze produktů (update) a technickou podporu.

HUMUSOFT s.r.o. je česká soukromá obchodní společnost založená v roce 1990. V současnosti má 18 stálých zaměstnanců a proměnný počet externích spolupracovníků pro řešení konkrétních úkolů. Od svého vzniku dělí společnost své síly rovným dílem mezi výrobu, prodej a servis přístrojového a programového vybavení. Mezi oblasti zájmu společnosti patří řídicí technika, informační technologie, vědeckotechnický software, simulace technologických i ekonomických procesů. Hlavním cílem společnosti je poskytovat zákazníkům komplexní služby. To znamená nejen prodej, ale především uživatelský servis na nejvyšší úrovni, nestandardní služby dle přání zákazníka a maximální rychlost a korektnost ve vyřizování požadavků zákazníků. Mezi nejdůležitější vývojové aktivity firmy patří software Simulink 3D Animation, Real Time Windows Target a Real Time Toolbox pro MATLAB a Simulink, výroba měřicích a řídicích karet pro PC a  dále výroba elektromechanických hi-tech výukových modelů. Společnost HUMUSOFT dále vyvíjí, kompletuje a dodává vysoce výkonné pracovní stanice HeavyHorse navržené pro optimální výkon při náročných numerických výpočtech.

HUMUSOFT s.r.o. je výhradním zástupcem firmy MathWorks pro Českou republiku a Slovensko. Firma MathWorks byla založena v roce 1984, zaměstnává více než 2200 lidí na celém světě. Sídlo má v Naticku, stát Massachusetts, USA.  Pro další informace prosím navštivte www.mathworks.com.

HUMUSOFT s.r.o. dále v ČR a SR zastupuje firmy COMSOL (COMSOL Multiphysics – nástroj pro modelování a simulace multifyzikálních procesů) a dSPACE (vývojové systémy pro řízení a simulaci v reálném čase).

Komentáře