CAD Studio potvrzuje úspěšné vybavení 40 pracovišť řešeními od Autodesku ve společnosti AQUACOMP HARD, včetně komplexní implementace a řady odborných služeb.

Konstrukční pracoviště ve společnosti Aquacomp Hard. Foto: Aquacomp Hard

Akciová společnost CAD Studio, největší specializovaný dodavatel CAD, CAM, GIS a PLM řešení ve střední Evropě, pomáhá zákazníkům s přechodem na nejmodernější technologie pro počítačem podporované navrhování a správu dat. Právě ty se ukazují být jedním z klíčových aspektů posílení konkurenceschopnosti firem na stále náročnějším, globálním trhu. Vedení společnosti AQUACOMP HARD se rozhodlo nadále nevydávat cestou pořizování jednotlivých, izolovaných produktů a služeb, ale vsadilo na komplexní dodávku velkého rozsahu od CAD Studia, kterou se povedlo úspěšně a rychle realizovat.

Řada českých společností stojí pravidelně před otázkou, zda a jak nejvýhodněji investovat do oborově zaměřeného softwaru, díky kterému mohou efektivně – a při dlouhodobě přijatelných nákladech – vyvíjet konkurenceschopné výrobky, poskytovat spolehlivé služby a úspěšně fungovat v rámci dynamicky se měnících trhů. Mnohé z firem se rozhodly preferovat komplexní dodávky softwaru, hardwaru a služeb před jednotlivými subdodávkami. Umožňují jim lépe plánovat náklady, dosahovat výrazných úspor díky integraci jednotlivých řešení a současně mít jistotu funkčnosti celého IT prostředí. I proto, že za související služby odpovídá a nese garance jediný dodavatel a jeho zkušený tým specialistů.

„Pro komplexní dodávku softwaru, hardwaru i souvisejících služeb jsme se rozhodli zejména s ohledem na potřeby trhu. V současnosti rychle rostou nároky na pružnou reakci podle požadavků konkrétního zákazníka. Zároveň jsme se rozhodli pro aktualizaci našich starších licencí softwaru, abychom mohli využít i nové, atraktivní nástroje a funkce produktů od Autodesku,“ říká Ing. Pavel Kovanda, prokurista společnosti AQUACOMP HARD. CAD Studio nám nabídlo nejen dodávku softwaru, hardwaru a školení, ale například i odbornou pomoc s tvorbou metodik pro tvorbu projektů a výkresové dokumentace, což vede ke zvýšení efektivity práce. Získali jsme i know-how v oblasti nástrojů pro navrhování a správu produktových dat.“

Spolupráce se společností AQUACOMP HARD je pro CAD Studio v mnoha ohledech unikátní. Komplexní nasazení u zákazníka – od CAD systémů přes správu dokumentace až po zajištění komplexní technické podpory a školení – se podařilo realizovat v řádu několika málo týdnů. Šlo přitom nejen o 40 pracovišť s 3D nástroji pro počítačem podporované navrhování, ale také o řešení efektivní správy produktových dat, metodiky práce s velkými objemy informací, včetně konsolidace těch současných, i zahrnutí dalších oblastí a procesů ve společnosti, na kterých jsme spolupracovali se subdodavateli,“ doplnil Radomír Žvak, obchodní ředitel společnosti CAD Studio.

Příspěvek připravila společnost CAD Studio, nejedná se o redakční článek. Za jeho obsah ručí zadavatel.

Komentáře