Společnost Geometric úspěšně pokračuje ve spolupráci s firmou Siemens PLM Software. Dokazuje to integrace CAMWorksu 2015 do Solid Edge ST8.

CAMWorks 2015 podporuje rozsáhlou oblast strategií – od 2,5osého až po 5osé simultánně řízené CNC obrábění. Plná integrace zajišťuje asociativní trajektorii nástroje, která se automaticky mění se změnou modelu. Automatické rozpoznávací funkce a patentované technologie zachycují opakované postupy programování a pomáhají výrazně snížit dobu přípravy. CAMWorks nabízí modul Virtual Machine – nástroj pro simulaci NC kódu a detekci kolizí.

V CAMWorksu je dostupná vysoce efektivní frézovací strategie Volumill. Ta zajišťuje konstantní úhel záběru a kontinuální dráhu nástroje.
V CAMWorksu je dostupná vysoce efektivní frézovací strategie Volumill. Ta zajišťuje konstantní úhel záběru a kontinuální dráhu nástroje. Foto: CAMWorks.com

CAMWorks je dostupný v jedenácti jazykových mutacích, včetně češtiny.

Komentáře