Organizace CIMdata vyhodnotila vývoje prodejů tzv. CAE softwaru pro počítačové simulace při navrhování výrobků.

Ačkoliv růst celosvětových tržeb z CAE softwaru v roce 2013 zpomalil, stále jde o jeden z nejlépe se vyvíjejících segmentů aplikací pro podporu navrhování. Celkově za CAE software a související služby vloni firmy utratily více než 4,3 miliardy dolarů – to je meziročně o 7,1 % více.

Vývoj tržeb za CAE software s výhledem do roku 2018. Zdroj: CIMdata
Vývoj tržeb za CAE software s výhledem do roku 2018. Zdroj: CIMdata

Vzhledem k tomu, že se ze simulací stává standardní součást procesu vývoje výrobku, umožňující zkoumat různé konstrukční varianty ještě před rozhodnutím o výsledné podobě produktu, očekává CIMdata, že zájem o CAE aplikace nadále poroste víceméně konstantním tempem.

Komentáře