Japonská firma Fujitsu pokračuje v rozšiřování nabídky softwaru pro podporu navrhování ve strojírenství v čele se systémem iCAD/SX, který je neskromně propagován jako „nejrychlejší 3D CAD na světě“.

Prosincovou novinkou v portfoliu Fujitsu je podpůrný software Plemia M3/DMx určený k vyhodnocování nákladovosti navrhovaných výrobků. Program shrnuje veškeré informace o výrobku z návrhových dat, poskytuje aktuální přehled o nákladech na výrobu a již od koncepční fáze umožňuje tyto náklady optimalizovat. Návrhová data procházející změnami během vývojového procesu mohou být sdílena v reálném čase s konstruktéry z různých zemí.

Účelem aplikace je zrychlit vývoj výrobků zjednodušením schvalovacích procedur, ke kterým dochází tehdy, když se změní nákladová cena vyvíjeného produktu vlivem úprav v jeho konstrukci nebo designu. Plemia M3/DMx v takovém případě poskytne vizualizace výrobních nákladů a možnost sdílení informací na globální úrovni. Navíc umožní vyhodnocovat proběhnuté procesy a poučovat se z předchozích nedostatků.

Ohlášení softwaru Plemia přichází necelý půlrok poté, co Fujitsu oznámila svůj záměr vstoupit na trh se systémem iCAD V7, který má vynikat svojí rychlostí. Program míří mezi uživatele aplikací pro navrhování komplexních strojních a továrních zařízení, jež jsou vzhledem ke svému rozsahu velmi náročné na výkon počítačů. Také proto jsou dosud jejich jednotlivé části zpracovávány samostatně na oddělených pracovištích, což má nová aplikace eliminovat a umožnit velmi rychlou práci s rozsáhlými daty v jednom celku.

Standardní metodu, kdy jsou 3D tělesa reprezentována množstvím menších povrchů s přibližným tvarem, chce nahradit technologií, která tyto grafické prvky nahradí matematickými výrazy. Tím se výrazně zmenší celkový datový tok a výpočetní náročnost se sníží až dvousetnásobně oproti časům vyžadovaným v běžných plošných modelářích. Obrovské strojní komplexy, čítající miliony dílů se vzájemnými vazbami, by pak měly být načítány v řádu desetin sekundy.

(Zdroj: Fujitsu)

Komentáře