CADfórum 2010 je za námi. Sedmý ročník populární konference pro uživatele CAD softwaru ve strojírenství a stavebnictví ozvláštnilo několik přelomových změn a také nadstandardní návštěvnost naznačující kde co, jen ne hospodářskou recesi.

Úvodního slova se na CADfóru tradičně ujímá ředitel společnosti Xanadu Tomáš Netolický a letos tomu nebylo jinak. S jednou, a to dost podstatnou změnou: vůbec poprvé jej na pódiu doprovodil Čeněk Černý, doposud ředitel konkurenční společnosti Dagis. Pravidelní návštěvníci našeho webu souvislosti jistě vytuší – obě firmy se dohodly na vytvoření společného podniku, jenž se bude věnovat prodeji a podpoře CAD a PDM softwaru pro české uživatele pod názvem CAD Studio. Bližší informace naleznete v samostatném článku, který jsme publikovali před nedávnem. Hlubší podrobnosti o této události přineseme v listopadovém CAXMIXu 2/2010.

O změnách, vítaných, nečekaných i těch, bez kterých bychom se raději obešli, hovořil také hlavní řečník Jan Ferjenčík ze společnosti Tech Data Distribution ve své přednášce „Časy se mění“. Snad to byla pouze náhoda, že se název přednášky shodoval s nadpisem historicky posledního úvodníku nedávno uzavřeného časopisu Computer Design, který tento dlouholetý insider české CAD scény označil za „důležitou názorovou platformu“, jejíhož konce lituje. Vzápětí, k potěše i překvapení naší redakce, ovšem poukázal právě na vznik CAXMIXu, který byl v průběhu konference zmíněn ještě několika dalšími řečníky – soudíme proto, že je náš nový časopis odborníky z oblasti počítačového navrhování přijímán jako důležité médium, což vnímáme jako závazek pro naše seriózní působení v této oblasti i do budoucna.

Konferenci, která byla po několika letech absolvovaných v Horní Cerekvi letos uspořádána v nově zrekonstruovaném hotelu Jezerka na Sečské přehradě, navštívilo podle prvních odhadů více než dvě stě konstruktérů a projektantů, které zajímá problematika CAD softwaru ve strojírenství a stavebnictví. Zájem veřejnosti byl tentokrát natolik masivní, že pořadatelé museli s předstihem uzavřít možnost registrace, jelikož hrozilo přeplnění nemalé kapacity kongresových prostor.

Čeněk Černý, dosavadní ředitel Dagisu, se od 1. listopadu stává čelným představitelem nově vzniklého CAD Studia. To se stane vůbec největším a nejsilnějším dodavatelem softwaru značky Autodesk v České republice. Vychází přitom z tradic dvou společností, které pro zdejší uživatele dlouhodobě poskytují zcela nadstandardní servis, ať už mluvíme o například o vývojářských aktivitách Xanadu nebo inovativních přístupech Dagisu ke školení a podpoře svých zákazníků.

V rámci klasického schématu přinesl program CADfóra jednu společnou přednášku věnovanou zejména současným trendům a následně po čtyřech přednáškách specializovaných pro uživatele strojírenských a stavebních produktů. Návštěvníci konference se tak mohli seznámit s postřehy na témata jako jsou zkušenosti se zaváděním 3D produktů Inventor a Revit, problémy se správou dat a jejich řešení v programu Vault, praktické využití aplikace Civil 3D atd. Nechyběly pochopitelně ani produktové přednášky zaměřené na zajímavé funkce nových verzí CAD softwaru, jež jako obvykle vyvolaly značný zájem ze strany publika.

Jednou z mnoha příjemných stránek CADfóra bývá skutečnost, že jeho návštěvníci odjíždějí obohaceni nejen o nové vědomosti a kontakty, ale mnozí navíc obtěžkáni jednou z mnoha cen ze závěrečného losování. Břímě nejtěžší – nová velkoformátová tiskárna – v tomto pozitivním smyslu letos čekalo na vítěze soutěže o nejstarší provozuschopný plotr značky HP v Česku.

V případě CADfóra je potřeba vyzdvihnout otevřenost, s jakou jeho organizátoři přistupují k prezentovaným tématům. Návštěvníci jsou přímo vyzýváni k vyjmenování svých konkrétních problémů s používaným CAD softwarem a jejich řešení je probíráno v rámci široké diskuse s prodejci, techniky i dalšími uživateli…

…a jestli návštěvníky CADfóra něco spojuje, je to především expertní znalost používaných aplikací. Není proto divu, že mnohé připomínky, jež zde byly vzneseny v předchozích letech, měly za následek úpravy softwaru a naprogramování doplňkových nástrojů nebo databází. Je to ostatně i jeden z důvodů, proč se mnozí na tuto konferenci rádi vrací.

Fotografie © Jan Homola

Komentáře