Česká firma Kešner se věnuje poskytování služeb v oblasti údržby a oprav zařízení pro zpracování vápna a cementu. Od roku 1999 významně investuje do výkonných technologií, díky kterým se ve svojí nabídce opírá o špičkové technické zázemí. Významnou roli ve fungování společnosti dnes hrají informační systémy, zvláště při řízení výroby a podnikových procesů.

Spektrum činností, které v současnosti Kešner nabízí, sahá od inženýrských služeb a projektování ve výstavbě přes výrobu strojů a strojních zařízení až po jejich montáž a servis. Klíčové produkty firmy jsou určeny pro horizontální i vertikální dopravu, dávkování materiálu a skládkové hospodářství.

Femap, Solid Edge a Teamcenter ve firmě Kešner
Femap, Solid Edge a Teamcenter ve firmě Kešner

Tyto výrobky v používaném 3D CAD systému Solid Edge většinou reprezentují velmi rozsáhlé sestavy, čítající až šedesát tisíc komponent, z nichž až deset tisíc může být unikátních. Ostatní komponenty tvoří spojovací materiál a standardní opakující se díly.

Jedná se o velmi podrobnou dokumentaci k několik kilometrů dlouhým dopravním cestám. Se správou takto komplexních celků dat pomáhá firmě PLM systém Teamcenter a velmi důležitou úlohu při vývoji konstrukce zastává také analytický software Femap.

Nasazení Femapu konstruktérům umožňuje daleko blíže poznat chování navrhované konstrukce již během jejího vývoje. Projektový manažer společnosti Luboš Svoboda na to konto říká, že v praxi tak dokážou díky výpočtům ušetřit na materiálu a zároveň mají jistotu bezpečného chování při zvyšování zatížení konstrukcí, nemluvě o tom, že konstruktéři získávají rychle zpětnou vazbu o tom, zda navržená součást obstojí v zatěžovacích podmínkách.

„Vhodným příkladem je nosný prvek dopravníku zvaný tubus. Tyto tubusy se skládají vertikálně na sebe, čímž tvoří vertikální dopravníky v různých délkách. Před použitím výpočtových metod MKP pro ověřování zatížení jsme tubusy vyráběli z pět milimetrů tlustého plechu a na sebe jsme je vyskládali maximálně dvanáctkrát. Dnes je po výpočtech standardně vyrábíme z plechu třímilimetrového a víme, že bezpečná mez na únosnost i vzpěr je v třicetinásobném naskládání na sebe,“ dodává Svoboda.

Základní myšlenkou, proč využít Femap, bylo v této firmě podpořit správnou konstrukci a zoptimalizovat opakovaně používané dílce. To se po nasazení povedlo a výpočtům je nyní podrobena převážná většina výrobků.

Do budoucna je zvažováno zařazení výpočtů seismicity a zavedení modulu pro zautomatizování procesu optimalizace konstrukcí za účelem úspory materiálu. Tento faktor je v tomto případě velmi důležitý, protože vlastní váha konstrukcí a strojů je u těchto projektů povětšinou hlavním zatěžovacím stavem.

Jako hlavní přínos nasazení Femapu uvádí Luboš Svoboda získání jistoty při dimenzování zařízení a podpora konstrukce vyplývající z výsledků výpočtů. Po zkušenostech právě se součinností s konstrukcí získali konstruktéři větší cit pro navrhování díky vizualizaci a animaci výsledků.

Zlepšila se také úroveň informovanosti o výrobcích a možnost prezentace návrhů zákazníkům, což posiluje postavení firmy na trhu. Podstatně též šetří čas potřebný na vývoj, protože nečeká na externí výpočty. O tom, nakolik se úspory po zavedení Femapu projevily materiálně, svědčí snížení spotřeby materiálu na pětasedmdesát procent původního stavu. A to už za to stojí, zvlášť když vaše výrobky spotřebují desítky tun oceli.

Připravil Tomáš Havlíček. Ilustrace od firmy Kešner.

 

Komentáře