Společnost ZwSoft oznámila vydání modulu FastBlank Lite, který přináší sadu nástrojů a výkonnějších funkcí pro tvorbu 3D plechových dílů, včetně rozvinů do 2D výkresové dokumentace.

ZwSoft v rámci partnerství s Forming Technologies Incorporated vyvinul modul FastBlank Lite pro rychlejší navrhování plechových dílů. Tato integrace je velkým přínosem pro průmyslová odvětví, jako jsou letecký a automobilový průmysl. Sjednocení modulu s prostředím ZW3D eliminuje ztráty dat, ke kterým docházelo při importu souborů jiného datového formátu. FastBank Lite využívá i výpočet pevnostního zatížení FEA pro přesné dimenzování zatěžovaných dílů a jejich ověření simulací. Integrace modulu do ZW3D se projeví na úspoře výrobních nákladů a kvalitě výrobků.

Zásuvný modul pro plechařinu byl vyvíjen s důrazem na kvalitu rozvinu do 2D. Foto: ZwSoft
Zásuvný modul pro plechařinu byl vyvíjen s důrazem na kvalitu rozvinu do 2D. Foto: ZwSoft

Komentáře