Tým Masteride se úspěšně probíjí dalšími úkoly, které plynou z jeho účasti v soutěži „F1 ve školách“. Druhá část našeho seriálu představí hlavního konstruktéra týmu a také společnost TopTech, která mu zajišťuje odborné konzultace a systém SolidWorks.

Jmenuji se Adam Pomikálek a má pozice v týmu Masteride je konstruktér. K mé funkci patří především návrh modelu formule a upínacího přípravku na obrábění formule.

Mým prvním a největším problémem bylo naučit se konstruovat v SolidWorksu. Podařilo se mi problematiku zvládnout během krátké doby, díky cenným radám našeho učitele odborného výcviku Romana Zajíce. Pak se mi otevřela široká cesta k vymyšlení a vytváření tvarů monopostu. Mnoho tvarů, které jsem ukázal teamu, se zredukovalo na jeden „designově“ a aerodynamicky nejzajímavější.

Upínací přípravek, který je pro výrobu modelu nezbytný, jsem navrhl co nejjednodušeji s širokými možnostmi upnutí. Technické parametry jsem konzultoval s panem Zajícem, a to nejen konstrukce monopostu, ale i jiné.

Zkoumání aerodynamiky soutěžní formule ve virtuálním větrném tunelu.

K funkci konstruktéra také patří navrhnout kolečka, ložiska i hřídelky. Koleček, stejně jako modelů F1, bylo mnoho návrhů. Vybrali jsme dural, který vyniká hmotností, pro tenkou stěnu koleček dostatečnou tuhostí. Pro kluzná ložiska jsme vybrali mosaz, díky nízkému součiniteli tření s ocelí. Hřídelky jsou pro vysokou požadovanou přesnost a kvalitu povrchu broušené na kulato.

Prvotní návrhy neměly příliš dobré aerodynamické vlastnosti. Proto jsem začal hledat dostupné informace o aerodynamice. Aerodynamika a její vliv na jízdní vlastnosti formule mě uchvátily. V rámci konstrukce F1 jsem získal mnoho zajímavých zkušeností. Konzultoval jsem vše s vyučujícím, který mi poradil nějaké zajímavé informace, přečetl jsem si několik bakalářských prací o aerodynamice reálné formule 1 a aerodynamice letadel.

Postupně, jak získávám nové informace, upravuji s jejich pomocí tvar formule, aby dosahoval ve virtuálním větrném tunelu, který využíváme v programu SolidWorks, lepších výsledků. Cílem vývoje tvaru monopostu je, aby měl minimální přítlak a zároveň co nejmenší odpor vzduchu.

Zkoumání aerodynamiky soutěžní formule ve virtuálním větrném tunelu.


TopTech podporuje mladé konstruktéry

Počátkem tohoto roku navštívila firmu TopTech skupinka mladých studentů Odloučeného pracoviště SOU Průmyslové střední školy Letohrad s prezentací svých aktivit a s žádostí o spolupráci na projektu Masteride pod vedením jejich týmového manažera Jana Šnebergra.

Jedná se o celosvětovou soutěž „F1 ve školách“ u jejíž založení stál Bernie Ecclestone, otec té skutečné Formule 1. První, co překvapilo, byla úroveň studentů, s jakou tento projekt prezentovali před vedením společnosti. Na jejich věk a zkušenosti byla prezentace profesionální. Jejich cílem bylo získat TopTech pro spolupráci a sponzorství jejich aktivit. V TopTech jsme neváhali ani okamžik nad uzavřením spolupráce a velmi rychle nasměrovali jejich prezentaci na diskuzi o podrobnostech a technických prostředcích pro jejich účast v tomto projektu.

TopTech se zabývá podporou zavádění CAx technologií v oblasti strojírenského průmyslu a je předním dodavatelem SolidWorks a SolidCAM v České republice. „Řešení této problematiky vidíme ale v mnohem širších souvislostech, než pouze v samotné dodávce a podpoře CAx. Společnost se zabývá komplexními dodávkami technologií za účelem integrace vývojových procesů do předvýrobních etap ve strojírenství. Ty vidíme zejména v oblasti řešení správy dokumentace, integrální propojení procesů s informačními systémy podniků a do výrobní sféry“, říká Stanislav Šimůnek, ředitel společnosti TopTech.

Těžiště našich aktivit nevidíme pouze v komerční sféře, ale zároveň v prohlubování spolupráce se vzdělávacími institucemi. Vzdělávání mladých odborníků a jejich podpora je jednou z podmínek, aby za několik let přicházeli do praxe lidé s vysokou mírou odbornosti. Generace vynikajících českých odborníků, na které Česká republika postavila svou strojírenskou tradici, stárne. Nechat toto odvětví slábnout by bylo krátkozraké. Strojírenství dnes v probíhající celosvětové hospodářské recesi nemá mnoho prostoru, jak si samo zajišťovat vzdělávání po nástupu mladých lidí. Další smutnou skutečností je, že před branami „průmyslovek“ nestojí zástupy dychtivých zájemců.

To nejcennější, co mohla skupinka studentů a následně celá škola dostat, nebyly peníze, ale předání know-how, tedy veškerých informací o používání CAD/CAM systémů pro vývoj modelů Formule 1 a následně samozřejmě o modernizaci a aktualizaci výuky těchto systémů na celé škole. Specialisté TopTechu navštěvují školu a její vývojovou dílnu, kde spolupracují na vývoji a výrobě precizních modelů „formulek“.  Následně věnují veškeré úsilí k zavedení nejmodernějších CAx technologií do procesu výuky na této škole. Vyvinuli postprocesory pro jejich číslicově řízené obráběcí stroje a stali se garanty přesného návrhu a výroby modelů potřebných pro úspěšnou účast v soutěži. Nezbývá, než popřát naši mladé generaci strojařů mnoho trpělivosti, zdaru, chutě bojovat a „vavříny“ na závěr.

(Zdroj: Adam Pomikálek a společnost TopTech)

5 Comments

Komentáře