Segmentu stavebnictví bývá často (a oprávněně) vytýkána neefektivita a prodražování zakázek. U těch veřejných přitom při jejich schvalování bývá upřednostňována nejnižší cena, a to by se mělo změnit.

Europarlament tak 15. ledna hlasoval o zavedení nových principů používaných při schvalování veřejných zakázek, mezi nimi také o nařízení, aby členský stát v případě stavebních zakázek doporučil nebo požadoval využití tzv. BIM aplikací.

Tyto technologie při státních zakázkách upřednostňují již mnohé země v čele s USA, Velkou Británií nebo Singapurem. Podobný trend sledují delší dobu již také ve Finsku, Norsku a Dánsku.

Ukázka projektových 3D dat zpracovaných v BIM softwaru Revit. Zdroj: MEPcontent.eu
Ukázka projektových 3D dat zpracovaných v BIM softwaru Revit. Zdroj: MEPcontent.eu

Zatímco doposud byl při posuzování nabídek upřednostňován ten, kdo nabídl nejnižší cenu, nově by měla být zvažována také kvalita a dopady na životní prostředí. Firmy využívající BIM software by tak od roku 2016 získaly konkurenční výhodu, jelikož tyto aplikace umožňují díky zahrnutí mnoha informací do stavebního projektu dosahovat vyšší efektivity při realizaci projektů.

Komentáře