Soustružnická strategie ProfiTurning generuje dráhu nástroje, jenž udržuje konstantní úhel záběru a konzistentní řezné síly. Výhodou je navýšení řezné rychlosti, prodloužení životnosti a vyšší kvalita obrobeného povrchu.

Tradiční metody soustružení mají omezené možnosti při obrábění žáruvzdorných a těžkoobrobitelných materiálů, jako jsou superslitiny. Nástroj má při najíždění a vyjíždění do materiálu velký úhel záběru, který způsobuje nerovnoměrnou tloušťku třísky a ta vede k nadměrnému zatížení nástroje a stroje, vznikají velké a nepravidelné řezné síly a vibrace. Tyto negativní účinky způsobují rychlejší opotřebení břitu nástroje a menší trvanlivosti.

Klíčovým faktorem pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů je udržení konstantního úhlu záběru po celou dobu obrábění. Podobně je tomu také u frézování, kde se již s výhodou používají produktivní, vysoce efektivní frézovací strategie v celé řadě CAM řešení. Výhodný je zde rychlý úběr materiálu s využitím celé délky řezné hrany monolitní karbidové frézy.

Společnost Esprit uvedla na trh novou produktivní soustružnickou strategii ProfiTurning, které je vhodná pro hrubovací operace a má za cíl eliminovat výše uvedené nedostatky. Vysokorychlostní strategie doplňuje používané strategie Roughing and Groving (hrubování a výroba drážek).

Nepříznivé efekty tradičního zapichování eliminuje v řešení Esprit nová produktivní strategie ProfiTurning. Obrázek: Esprit
Nepříznivé efekty tradičního zapichování eliminuje v řešení Esprit nová produktivní strategie ProfiTurning. Obrázek: Esprit
Porovnání trajektorií řezného nástroje při standardním soustružení (vpravo) s novou produktivní strategií ProfiTurning. Obrázek: Esprit
Porovnání trajektorií řezného nástroje při standardním soustružení (vpravo) s novou produktivní strategií ProfiTurning. Obrázek: Esprit

Počítačem vygenerovaná dráha řezného nástroje, s využitím progresivních metod řízení záběru do materiálu s kruhovou vyměnitelnou břitovou destičkou, omezuje vibrace a zbytková napětí. Její použití je vhodné pro obrábění tenkostěnných a těžkoobrobitelných materiálů (superslitiny). Tato strategie obrábění zkracuje výrobní cykly a náklady na výrobu, jelikož zvyšuje produktivitu.

Strategie ProfiTurning umožňuje nastavit a střídat směr obrábění a tím eliminovat zpětné pohyby. Obrázek Esprit
Strategie ProfiTurning umožňuje nastavit a střídat směr obrábění a tím eliminovat zpětné pohyby. Obrázek: Esprit

Zdroj: Esprit

Komentáře