Společnost DP Technology uvedla na trh aktuální verzi CAM řešení Esprit. Nová verze umožňuje realizovat chytřejší, jednodušší a rychlejší obráběcí operace s profesionálně navrženou dráhou nástroje, efektivním uživatelským ovládáním a akcelerovaným výkonem výpočtů.

Esprit 2017 obsahuje nový tříosý cyklus Global Finishing, který umožňuje celkové řešení frézování strmých i mělkých ploch obrobků u složitých tvarů. Tento cyklus optimalizuje obrábění složitých obrobků určením vhodné dráhy nástroje na základě analýzy modelu obrobku v CAD řešení a mezního úhlu. Frézování v ose Z se používá pro strmé oblasti a přechodové oblasti do mělkých tvarů. Základním předpokladem je kontinuální dráha nástroje, čímž je možné dosáhnout hladkého výsledného povrchu. Časově úsporná varianta navrhuje v CAD řešení dráhu nástroje do počátečního bodu nebo otvoru bez zastavení nebo vytažení nástroje.

Nový třiosý cyklus Globa Finishing představuje názorně video (anglicky, 2,5 minuty):

Nové rozhraní pro programování čelního frézování výrazně snižuje počet kroků k zadání vstupních parametrů. Pro rychlejší a spolehlivější programování je k dispozici optimalizovaný výpočet dráhy pro čelní frézování, frézování kapes i kontur. Automatický výpočetní nástroj tak v Espritu 2017 snižuje výpočet dráhy nástrojů. Po vzoru optimalizace dokončování bylo vylepšeno i tříosé hrubování.

Složité profily u dílů obráběných na elektroerozivních obráběcích strojích EDM jsou vyřezávány efektivněji s podporou otevřených profilů při vytváření kapes procesem EDM. Jestliže je profil přerušen malými otvory nebo otvory komplikovaných tvarů, v Espritu 2017 může být proces programování nastavený tak, aby se při prvním úběru vyrobil jen základní tvar. Následující operace přesného pak vyřeže kapsy bez jádra, přičemž se vypálí jen malé kapsy ve zbývajícím materiálu.

Zdroj: Mepax a DP Technology (Esprit)

Komentáře