Typická složitost kusové výroby v oblasti výroby forem a lisovacího nářadí vyžaduje komplexní řešení výroby, která propojuje všechny účastníky – od projektového manažera přes plánovače, nákupčí, konstruktéry, NC programátory, výrobní a montážní dělníky, vedoucí skladů až po externí dodavatele. S novým řešením pro efektivní plánování MES Proleis přichází do Česka a Slovenska společnost MCAE Software.

Společnost Tebis nabízí komplexní správu dat, plánování výroby a řízení výroby pomocí výrobního informačního systému Proleis, který vyvíjí německá firma ID (Ingenieurgesellschaft für Datentechnik). Proleis umožňuje efektivní nákup, výrobní plánování a řízení všech jednotlivých částí lisovacích nástrojů a vstřikovacích forem – od nabídky až po hotový výrobek. Další předností je jeho snadná integrace do prostředí softwaru Tebis. Společnost MCAE Systems, která je zároveň distributorem softwaru Tebis, se podílí na implementaci systému Proleis v českém a slovenském regionu.

Inforgafika a chronologické schéma efektivního plánování a řízení v kusové výrobě na platformě MES Proleis. Foto: Tebis

Implementace Proleis ve firmě

Tebis má koncept implementace systému Proleis, který nezatěžuje zákazníka a poskytuje rychlý start systému. Specialisté společnosti Tebis Consulting analyzují procesy firmy, modelují její zdroje a procesy v prostředí Proleis a Tebis. Pro zákazníky v českém a slovenském regionu participuje na implementaci firma MCAE Systems, která je zároveň distributorem software Tebis. Plánování a řízení výroby, stejně jako správa dat, jsou vytvářeny v krocích zohledňující potřeby firmy. Všichni účastníci projektu mohou rychle a efektivně pracovat s přidělenými aplikacemi podle svého zaměření. Přístup k datům je také možný z mobilních zařízení nebo prostřednictvím internetu.

Zdroj: MCAE Software

Komentáře