Řešení EditNC nabízí programátorům mnoho užitečných funkcí pro editaci NC kódů. Speciální nástroje pomáhají s NC kódy připravovanými v CAM systémech i ručně. Pojďme se společně podívat, jaké novinky, opravy a vylepšení obsahuje verze v10.5.

Editor NC programů EditNC se mj. používá pro standardní úpravy kódů, jako jsou přečíslování řádků, vkládání mezer, transformace dráhy nástroje a barevné formátování. Práci s výpočty usnadňují kalkulátory vytvořené speciálně pro NC programátory.

EditNC 10.3 je zejména vhodný pro zákazníky programující soustruhy s řídicím systémem Fanuc. Foto: DataCad
EditNC 10.5 vylepšil nástroje pro uživatele pracujících s makry. Foto: Cimco Software

Aktuální verze řešení EditNC v10.5 nabízí řadu vylepšení, oprav a nových funkcí, které jsou užitečné pro uživatele pracujících s makry a k editaci kódů pro CNC obráběcí stroje s řídicím systémem Fanuc. Kontrola dráhy nově podporuje větší množství příkazů pro soustružnicko-frézovací CNC obráběcí stroje. Nová verze má lepší a přehlednější vizualizaci pro kontrolu tříosých drah a rozšířené možnosti kontroly upínek.

Zajímají-li vás všechny novinky, opravy a vylepšení, shrnuje je přehled společnosti Technology-support.

Komentáře