Bezplatný CAD software DraftSight, za jehož vývojem stojí německá firma Gräbert, se podle informací z aktuálně probíhajícího strojírenského veletrhu v Hannoveru zařadil za AutoCAD a je dvojkou mezi nejrozšířenějšími CAD systémy na světě.

Profesionální CAD software DraftSight má oproti konkurenčním aplikacím dvě veliké výhody. Zaprvé, je v základní edici prostě zadarmo, což z něj spolu s faktem, že to je vážně kvalitní kus softwaru, činí jednoznačně velmi lákavé řešení pro 2D kreslení. A zadruhé, je to produkt zaštiťovaný firmou Dassault Systèmes, která je dnes nejsilnějším dodavatelem CAx a PLM řešení vůbec. Brána na cestě k úspěchu je otevřená dokořán.

I když za tím spíš než samaritánství vězí prostá snaha vypudit z řad zákazníků Dassault Systèmes hluboce zakořeněný AutoCAD, je DraftSight zkrátka praktická věc, která mnoha lidem jednoduše pomáhá. A těch lidí, kteří tento software používají, je již opravdu hodně – DraftSight byl během tří let od jeho uvedení stažen z webu již v pěti milionech kopií.

Jednou z příjemných funkcí systému DraftSight je možnost exportovat výkresy do formátu PDF se zachováním hladin a dalších vlastností. Zdroj: Gräbert
Jednou z příjemných funkcí systému DraftSight je možnost exportovat výkresy do formátu PDF se zachováním hladin a dalších vlastností. Zdroj: Gräbert

Na hannoverském veletrhu představil Gräbert praktické pluginy, které funkce DraftSightu dále rozšiřují. Mezi těmi prvními je to bezplatný doplněk OnlineMaps for DraftSight, přes nějž můžete do výkresů vkládat mapové podklady ze systému ArcGIS. Následuje placený plug-in PDF Import for DraftSight, sloužící ke konverzi výkresů a dalších dat v PDF souborech do formátů editovatelných v systému DraftSight. Za tuto pomůcku zájemce vynaloží 199 eur.

Prostřednictvím plug-inu PDF Import for DraftSight můžete do softwaru načíst PDF soubor (či více souborů v dávce), přičemž DraftSight podle barevnosti rozpozná ve výkresu hladiny a po rozložení takového bloku umožní grafiku dále jednoduše upravovat. Zdroj: Gräbert
Prostřednictvím plug-inu PDF Import for DraftSight můžete do softwaru načíst PDF soubor (či více souborů v dávce), přičemž DraftSight podle barevnosti rozpozná ve výkresu hladiny a po rozložení takového bloku umožní grafiku dále jednoduše upravovat. Zdroj: Gräbert

Čerstvou novinkou je také program „Convert to DraftSight“ určený pro firmy, které potřebují vyřešit konverzi většího množství dat z jiných CAD systémů při přechodu na DraftSight. Cenové parametry této nabídky jsou poskytovány na vyžádání.

8 Comments

Komentáře