Když byla tato nová metoda poprvé vloni představena veřejnosti na strojírenském veletrhu IMTS v Chicagu, vyvolala zasloužený rozruch.

delcam-trochoid-powermill
Foto: Delcam

Trochoidní obrábění značí postup odvozený od frézování, při němž speciální nástroj vytváří v materiálu řez, jehož profilem je rovinná křivka. V případě této konkrétní technologie na příkladu o tvaru „jedličky“, prvku hojně využívaného v komponentech turbín.

Toho bylo doposud možné dosáhnout pouze technologií protahováním, jež byla vyvinuta na konci 19. století a používá se tak dodnes. Chytré hlavy ve firmách Iruba, Hermle a Delcam si však usmyslely, že stejného výsledku lze dosáhnout modernějšími postupy, jež nabídnou větší flexibilitu a také významné úspory energie a oleje.

Po stránce softwarové jsou využity trochoidní obráběcí strategie CAM systému PowerMill, kombinované s frézovacím přístupem, patentovaným německou Irubou. Díky tomu lze obrábět složité profily výše popsaného tvaru buď na frézovacích strojích, nebo také na pětiosém obráběcím centru Hermle C60, namísto specializovaného pracoviště pro protahování.

Ve srovnání s dosud převažující metodou je tak dosahováno rychlejšího odběru materiálu při nižších a konzistentnějších řezných silách. Díky tomu je povrch profilu přesnější a netrpí přemírou tepla, vznikajícího obráběním. Oproti alternativním standardním frézovacím postupům by mělo docházet k až 40% úspoře času při obrábění ocelových slitin.

Komentáře