Firma Autodesk nabízí průmyslu tolik softwarových produktů, že jejich konečného počtu není snadné se vůbec dopočítat. Její úsilí v posledních letech směřuje k jejich provázanosti, která usnadní komunikaci a výměnu dat mezi různými odvětvími. Více již v rozhovoru s Davidem Palasem, ředitelem Autodesku pro střední a východní Evropu.

Tento článek je součástí seriálu rozhovorů, v nichž ředitelé českých firem působících v oblastech CAD/CAM/PLM hodnotí vývoj trhu v roce 2012. Články publikujeme postupně, aktuální přehled všech již zveřejněných najdete pod tímto odkazem.

CAXMIX: Co vás osobně vloni ve vašem profesním životě nejvíce potěšilo?

David Palas, AutodeskDavid Palas, Autodesk: Byly to momenty, kdy nám zákazník nebo partner napsal nebo řekl, že tým Autodesku odvedl perfektní práci a pomohl jim. Loni jsem měl to štěstí zažít takový okamžik několikrát. Například tehdy, když CAD Studio, náš partner, úspěšně dokončil implementaci PDM systému (Autodesk Vault Professional) u zákazníka, který si předtím prošel dvouletou anabází neúspěšných pokusů nasazení řešení od jiného výrobce. CAD Studio projekt úspěšně zvládlo zhruba za čtyři měsíce. Tým Autodesku pomohl jak v úvodní fázi, tak během implementace.

Co považujete za největší úspěch vaší společnosti za rok 2012?

Zaprvé jsou to výsledky prodeje oborových sad aplikací, tzv. Suites, jejichž podíl na celkovém prodeji výrazně převažuje nad prodejem samostatných aplikací. Za druhé je to úspěšné uvedení uceleného konceptu navrhování s využitím cloudu. Autodesk je v této oblasti průkopníkem a svým uživatelům dnes nabízí jednoznačně nejširší a nejpropracovanější portfolio aplikací a služeb na cloudu. Od jednoduchých, ale elegantních nástrojů sdílení a prohlížení výkresů v prostředí webu a na mobilních zařízeních, přes výkonné nástroje pro vizualizaci návrhu, široké portfolio simulačních nástrojů, až po velmi propracované systémy pro řízení životního cyklu výrobku, PLM 360 a také BIM 360 pro řízení a koordinaci stavebních projektů. Tyto aplikace a služby doplňují klasické desktopové aplikace CAD a jsou okamžitě přístupné z prostředí, na něž jsou uživatelé našich produktů zvyklí. Systém Autodesk PLM 360 není na trhu ani rok, máme ale na kontě už přes 850 komerčních projektů a jejich počet roste každým dnem. Simulace 360 mají rovněž velmi vysoké ambice. Snadnost použití, přívětivá licenční politika umožňující využívat obrovské výpočetní síly cloudu a spouštět mnoho výpočtů současně, aniž by zatížily počítač uživatele, a velmi nízké pořizovací náklady jsou myslím dost silné argumenty ve prospěch tohoto řešení. Koneckonců ocenění „Produkt roku“, které Autodesk Simulation 360 obdržel od redakce vašeho časopisu, to jen potvrzuje.

Na jaká témata a oblasti se bude vaše společnost zaměřovat letos?

Budou to témata, o nichž víme, že jsou aktuální pro většinu našich zákazníků, tj. hledání cest jak zrychlit, zefektivnit a také zlevnit dosavadní způsoby práce. Jak se například vypořádat s tím, že v různých fázích návrhu je zapotřebí jiných softwarových nástrojů. Jak zlepšit koordinaci účastníků návrhu. Jak zajistit, aby mohli efektivně spolupracovat bez ohledu na nástroj, který používají. Nebo jak data z konstrukce efektivně propojit se systémem prodeje. Tohle všechno dnes Autodesk umí. Budeme našim zákazníkům pomáhat v tom, aby jejich investice do návrhových technologií poskytovaly skutečnou konkurenční výhodu.

Jak hodnotíte vývoj českého trhu se softwarem pro strojírenství a stavebnictví za loňský rok a co očekáváte v roce aktuálním?

Na obou těchto trzích silně vnímám přesně to, o čem jsem mluvil před chvílí. Projektování budov, stejně tak jako vývoj výrobku, už nejsou vnímány jako izolované světy.

Stavby jsou z velké části montovány z prvků vyráběných mimo staveniště. To vyvolává potřebu bezproblémového sdílení dat mezi aplikacemi projektantů (AEC) a výrobců stavebních součástí a vybavení, a to nejen výkresů, ale také inteligentních 3D dat. Dochází ke stírání hranic mezi světem AEC aplikací a strojírenských 3D systémů. Jako příklad mohu uvést nadnárodní stavební společnost, která má velký podíl na českém stavebním trhu a zavádí Autodesk Revit jako BIM platformu pro projektování a koordinaci výstavby. Tato firma má vlastní výrobní divize, které vyrábějí fasádní systémy a systémy vzduchotechniky. Výrobní divize dostávají podklady od architektů a potřebují z nich co nejrychleji vytvořit přesnou výrobní dokumentaci. Dnes řeší, jako to provést s co nejmenším úsilím a efektivním přenosem 3D dat mezi projekcí a konstrukcí. Stejný problém řeší ve vztahu k mnoha subdodavatelům.

Jiným příkladem je firma vyrábějící modulární systémy odvodu dešťové vody, kde všechny prvky byly navrženy ve 3D CAD systému Autodesk Inventor. Firma je potřebuje snadným způsobem nabídnout architektům a projektantům jako inteligentní knihovny prvků okamžitě použitelné v rámci projektování staveb. Tedy ve formátech používaných projektanty.

Dalším zřetelným trendem je snaha využívat BIM jako nástroje pro koordinaci subdodavatelů, dokumentace a veškerých změn při realizaci stavby. Odpovědí společnosti Autodesk je již dříve zmíněný koncept BIM 360 využívající datové modely BIM v kombinaci s nástroji pro sdílení a komunikaci v prostředí cloudu. Rostoucí ceny energií a zpřísňující se legislativa týkající se energetické bilance budov vede k využívání nástrojů pro simulování v celém průběhu projektování – od úvodních konceptů až po finální prováděcí projekt. Pozornost firem se nyní přesouvá na zkrácení celkové doby projektu díky souběhu procesů, na maximálně efektivní využití návrhových dat v navazujících činnostech, často probíhajících souběžně, a na snadné, přehledné a bezpečné sdílení dat se subdodavateli a zákazníky. Potřeba řešit tyto oblasti není úplně nová. Nové jsou ale metody a nástroje pro řešení těchto výzev, a především rychlost, s jakou je možné vše úspěšně řešit. To vše jsou oblasti, kam našim zákazníkům přinášíme skvělá řešení. Těšíme se na spolupráci s nimi.

Komentáře