Akvizicí lyonské společnosti Ortems se rozšíří platforma 3D Experience a dojde k posílení týmů vyvíjejících řešení pro plánování a organizování výroby spolu s plánováním dodavatelského řetězce a optimalizací prostřednictvím řešení Delmia Quintig.

Ortems doplní aplikaci Delmia (včetně Delmia Apriso), která nabízí sjednocené řešení pro oblast digitální výroby, řízení výrobního provozu i plánování a provozu dodavatelského řetězce. Cílem je zefektivnit plánování, realizaci i optimalizaci provozu ve výrobních podnicích.

Řešení Agile Manufacturing a PlannerOne jsou využívány při řízení výrobních provozů, ve kterých je propojení mezi plánováním a vlastní fyzickou výrobou podporováno vysoce synchronizovaným výrobním IT systémem. Obr: Dassault Systèmes
Řešení Agile Manufacturing a PlannerOne jsou využívány při řízení výrobních provozů, ve kterých je propojení mezi plánováním a vlastní fyzickou výrobou podporováno vysoce synchronizovaným výrobním IT systémem. Obr: Dassault Systèmes

Díky nástrojům podporujícím plánování dokáží výrobní podniky lépe zvládnout složitost svého podnikání, například přerušení provozu strojů, nedostatek pracovní síly a odbornosti, měnící se objednávky či změny v dodavatelském řetězci. Řešení Ortems nabízí plánování založené na simulaci nekonečného množství scénářů, okamžitých interaktivních modifikací, zvládání nestandardních situací a analýze jejich dopadu. Uživatelům se snaží automatizovat, optimalizovat a zvýšit využití zdrojů a následně i ziskovost. Mohou tak pružněji reagovat na poptávku a na problémy přímých dodavatelů, kteří musí neustále synchronizovat toky zboží s požadavky a možnostmi výrobců. Díky tomu se celý výrobní plán stává efektivnějším.

Ortems jako součást společnosti Dassault Systèmes přináší na trh unikátní portfolio pro řízení výrobního provozu, které pomáhá uzavřít okruh mezi návrhem procesů, realizací výroby a řízením dodavatelského řetězce. Výrobci mohou svižněji reagovat na neustále se měnící požadavky zákazníků, protože mají k dispozici agilnější výrobní strategie a pružnější, propojenější, udržitelnější a chytřejší výrobní závody. Akvizice Ortemsu znamená pro společnost Dassault Systèmes jasné pokračování strategie rozšíření působnosti mimo simulaci výroby a zajištění celé oblasti realizace a plánování.

Zdroj: Dassault Systèmes

Komentáře