Creo reaguje na potřeby výrobních podniků při realizaci dodávek výrobků, u kterých odběratel vyžaduje vedle cenových, výkonových a designových parametrů také jejich optimalizovanou funkci, životnost nebo spolehlivost, chcete-li, odolnost apod.

Nespolehlivost, vysoká míra poruchovosti, nepnění funkce apod., jejichž nápravná opatření váží zbytečně kapacitu, navíc vytváří negativní reference a způsobují výrobním podnikům zbytečné vícenáklady. Snahou firem je tedy porozumět chování svého výrobku při různých zátěžových stavech pokud možno ještě dříve, než bude vůbec fyzický prototyp vyroben. Motivace redukovat velký počet vyráběných prototypů je zřetelná.

Navíc, v době, kdy především menší firmy staví svůj úspěch na schopnosti dodávat své výrobky navržené odběrateli na míru (tzv. Design-to-order), fáze stavby a testování prototypu odpadá. Prakticky první kus se přímo dodává koncovému odběrateli. V takovém případě je klíčovým požadavkem správná konstrukce na poprvé.  To je však možné za předpokladu, pokud bude projektový manažer, konstruktér, vývojář, výpočtář schopen přijímat správná rozhodnutí pokud možno co nejdříve v procesu vývoje, tzn. v okamžiku, kdy je ještě eventuální změna konstrukce možná a relativně levná.

Creo analyzuje chování a optimalizuje funkci výrobku v dřívějších fázích vývoje. To umožňuje vývoj správného výrobku napoprvé, snížení poruch a havárii a redukci nákladů spojených s výrobou velkého množství prototypů nebo nápravných opatření na již dodaném výrobku

Creo přináší navzájem propojené výpočtové, analytické a optimalizační funkce, které lze využít jak v úvodních koncepčních fázích vývoje výrobku – provádět tedy návrhové výpočty a analýzy, tak ve fázi, kdy již existuje zcela propracovaná detailní konstrukce výrobku a je třeba ověřit, zda bylo dosaženo zadaných funkčních, výkonových, spolehlivostních parametrů. Creo je uzpůsobeno jak pro každodenní používání, tak i pro občasného uživatele a to díky modernímu a velmi intuitivnímu ovládání.

Uživatel má k dispozici knihovny materiálů jak s lineárním tak s nelineárním chováním.  Po zadání vhodného typu zatížení (silových a/nebo teplotních), vazeb a okrajových podmínek lze aplikovat analýzy z oblasti lineární a nelineární statiky, dynamiky, přestupu tepla (stacionární, nestacionární), vibrací apod. Lze sledovat vliv změn více parametrů v různých typech analýz současně s cílem optimalizovat jejich nastavení tak, aby byly splněny požadavky na chování výrobku – multidisciplinární optimalizace.

Creo naladí výrobek i s ohledem na jeho požadovanou životnost. Uživatel snadno zjistí, kolik zátěžových cyklů výrobek vydrží, než dojde k poškození. Výsledky analýz lze využívat jako vstupy pro další analýzy a optimalizace.

Creo přímo zvyšuje kvalitu návrhu mechanismů, a to díky integrovaným funkcím dynamických (pohybových) analýz mechanismů. Pomáhá určit, jak rychle se budou členy mechanismů pohybovat (rychlost, zrychlení) a jaké budou přenášet silové účinky při působení všech dynamických efektů, jako je gravitace, setrvačnost, tření, vůle, kontaktní síly, pružnost, poddajnost, tlumení apod.

Tyto výsledky analýz lze pak jednoduše použít pro pevnostní dimenzování jednotlivých členů mechanismu. Pokud hledáme optimální konstrukční provedení a potřebujeme posuzovat, jaký vliv mají změny geometrie výrobku na jeho chování za provozu, pak právě Creo umožňuje provázat geometrický CAD model s jakýmikoliv technickými nebo empirickými výpočty a následně analyzovat a vyhodnocovat vliv změn na sledované veličiny.

Správné funkce pro každého

Modulární struktura aplikací Creo určených pro verifikaci a validaci umožňuje každému uživateli využít právě takové funkce a nástroje, které pro svou práci potřebuje. Analytické nástroje Creo jsou k dispozici jako jednotlivé moduly, začleněné ve skupině aplikací označovaných jako Creo Parametric. V takovém případě má uživatel přímý přístup k analytickým funkcím z prostředí CAD modeláře. Především pro výpočtáře-specialisty, u kterých se nepředpokládá zásah do geometrie výrobku, je k dispozici samostatná aplikace (tzv. stand-alone) Creo Simulate a funkčně rozšířená především nelineární úlohy označovaná jako Creo Simulate Advanced Ext.

Seriál připravujeme ve spolupráci se společností AV Engineering.

Komentáře