Mobilní zařízení v čele s tablety Apple iPad a telefony iPhone otevřely zcela nové obzory komunikace s využitím prostorových informací. V seriálu článků na webu CAXMIX.cz vám postupně představíme ty nejzajímavější aplikace pro práci s CAD daty. Začínáme nedávnou novinkou od PTC.

Bezplatná aplikace Creo View byla do on-line „obchodu“ AppStore přidána počátkem října letošního roku a jak její název napovídá, pochází z rodiny Creo, nástupnické generace zasloužilého Pro/Engineeru. Představuje pohodlnou a jednoduchou prohlížečku dat v komprimovaném formátu PVZ, který můžete vygenerovat z vaší sestavy či dílu v Creo Parametric nebo z dalších programů téže značky.

Do svého iPadu pak tyto soubory dostanete buď přes desktopový software Apple iTunes, dále je můžete poslat e-mailem, anebo zpřístupnit přes cloudové úložiště, jako je třeba Dropbox nebo SugarSync.

Při zobrazení na šířku vidíte v levé části obrazovky nabídku přednastavených pohledů na sestavu nebo z ní vybrané části. Máte-li iPad na výšku, zobrazíte tuto lištu dodatečně tlačítkem Views.

Nabídka funkcí samotného Creo View je velice prostá a omezuje se prakticky jen na možnost prohlížet si načtenou sestavu, či díl. Za tímto účelem používáte standardní gesta prstů:

  • otáčení modelu jedním prstem,
  • posouvání modelu dvěma prsty současně,
  • rotace v rovině obrazovky otočením dvou prstů ve směru či proti směru hodinových ručiček,
  • přiblížení pohybem dvou prstů od sebe,
  • obnovení výchozího zobrazení dvojitým poklepáním kdekoliv na obrazovce,
  • vybrání jednoho dílu klepnutím jedním prstem na díl,
  • identifikace jednoho dílu přidržením jednoho prstu na něm,
  • rozstřel sestavy na díly zatřesením s tabletem.
Přidržením prstu na vybraném dílu můžete zjistit bližší informace o něm.
Rozstřel sestavy na díly se řeší efektně zatřesením tabletu ve vašich rukou. Díly se rozptýlí do sférické plochy, ve které potom můžete bloudit a hledat ten díl, který právě potřebujete.

Verdikt

Creo View je praktická aplikace, vhodná zejména k prohlížení modelů „tak jak jsou“. Nečekejte možnost vkládat poznámky, ani jakoukoliv tvořivější práci s geometrií. Grafická reprezentace CAD dat je více technicistní, než fotorealistická, ale základnímu úmyslu poslouží dobře. Zajímavostí je netradiční řešení rozpadu sestavy, které uskutečníte zatřesením tabletu ve svých rukou (zpětné sestavení probíhá tímtéž způsobem). Ačkoliv je v tuto chvíli pouze v angličtině, neumíte-li anglicky, nemusí vám to vadit – uživatelské rozhraní je maximálně jednoduché a obejde se takřka beze slov.

Komentáře