Autodesk vydal novou verzi konstrukčního CAD systému Autodesk Inventor 2016. Mezi hlavní novinky – přímé úpravy modelů a lepší podporu importované geometrie – byly zahrnuty připomínky a náměty uživatelů.

Novinky Inventoru 2016 jsou rozděleny podle jednotlivých okruhů: základní uživatelské rozhraní, náčrt, 3D náčrt, plechové součásti, volné tvary, sestavy, výkresy a prezentace.

Nové nástroje obsahuje domovská stránka. Panely na domovské stránce se mohou konfigurovat podle potřeb uživatele, včetně úpravy velikostí položek. Výchozí nastavení obnovíte na jedno kliknutí.

Domovskou stránku si upravíte dle vlastního uvážení. Foto:
Domovskou stránku si upravíte dle vlastního uvážení. Foto: CAD Studio

Pro importovaná data byla vyvinuta nová technologie AnyCAD, která zajistí asociativitu modelů z aplikací Catia, SolidWorks, NX, Creo a Alias. Po provedení změny na vybraném modelu např. v Catii se úprava projeví na modelu v Inventoru 2016.

Rychlejší načítání dat podpoří selektivní výběr objektů. Uživatel vybere pouze geometrii, kterou chce načíst. Pro import modelů je velmi užitečná i podpora více jader procesorů, čímž se výrazně zrychlí proces načítání dat.

Autodesk zdokonalil volné navrhování tvarů a vyvinul přímou podporu pro modely ve formátu STL, které jsou určené pro 3D tisk. Pokročilá funkce renderování RapidRT nabízí dokonalejší konfigurace pro vykreslování.

V Autodesk Inventoru 2016 jsou nové nástroje pro pokročilé renderování. Foto: CAD Studio
V Autodesk Inventoru 2016 jsou nové nástroje pro pokročilé renderování. Foto: CAD Studio

Autodesk Inventor 2016 podporuje pouze 64bitové operační systémy Windows 7, Windows 8 a 8.1.

Výčet základních novinek, včetně ilustrací, naleznete na stránce CAD Studia.

Komentáře