S cílem vybudovat oddělení technické přípravy výroby s moderním softwarovým zázemím, investovala firma Linaset do systémů Catia V5 a Enovia SmarTeam. Její zaměstnanci se nyní mohou podělit o první praktické zkušenosti s nimi.

Společnost Linaset, založená v roce 1993, staví na skoro šedesátileté tradici Lisovny nových hmot v Budišově nad Budišovkou. Její výrobní program tvoří především termoplastové a termosetové vstřikované a přímo lisované výrobky, uplatňované v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, u spotřebního zboží atd.

K projektům aktivně přistupují všechna dotčená oddělení, včetně oddělení kvality, strojní výroby a technické přípravy výroby.
K projektům aktivně přistupují všechna dotčená oddělení, včetně oddělení kvality, strojní výroby a technické přípravy výroby.

Jde například o plastové komponenty pro pedálové systémy, systémy stěračů, světla a paraboly světel, palivové systémy, klimatizace, popelníky, interiérové díly v automobilech, krabice, stykače, jističe v elektrotechnickém průmyslu, měřicí přípravky v leteckém průmyslu nebo plastové díly domácích spotřebičů. Mezi největší odběratele těchto výrobků patří Robert Bosch, Visteon, ABB, Schneider Electric, Busch Jaeger, Siemens, Ametek nebo Braun.

Strojní výroba

Místní nástrojárna se zaměřuje zejména na výrobu vstřikovacích a lisovacích forem a nástrojů pro sériovou výrobu termoplastů a termosetů. Maximální rozměry forem jsou zhruba 800 × 1200 mm a hmotnost do deseti tun.

Nástrojárna disponuje vlastní konstrukcí, kde 17 odborníků na CAD/CAM oddělení vytváří v systému Catia V5 výkresovou dokumentaci, tedy 3D modely výlisků a tvarových částí forem a programy pro CNC stroje. K přenosu dat se využívají všechny běžné formáty (IGES, STEP, EXP, DWG, DXF, Model). Pro prevenci řešení možných chyb je v konstrukci forem rovněž prováděna počítačová simulace plnění plastového výlisku analýzou CADmould.

Na efektivní správu a řízení veškerých výrobkových dat a procesů včetně reálného řízení projektů a schvalovacího a změnového řízení Linaset v nedávné době pořídil PLM software Enovia SmarTeam, který u něj úspěšně implementovala společnost Technodat, CAE-systémy.

Požadavky na PLM

K výběru systému Catia V5 vedlo několik požadavků: jednotné řešení pro modelování a NC programování bez nutnosti převodu nativních dat, zkrácení fáze návrhu výrobku, zvládnutí konstrukce elektrod, desek a rámů formy, i možnost mít výrobková data od počátku zcela pod kontrolou. V podstatě tedy šlo o standardizaci konstrukčního návrhu a NC programováni, zahrnující i tvorbu databáze nářadí. K posílení role konstrukce a technologické přípravy výroby měla dále přispět možnost přímé spolupráce na vývoji a tvorbě výlisku přímo s koncovými dodavateli dílů.

Catia a Enovia SmarTeam ve strojní výrobě

Ředitel strojní výroby ve firmě Linaset Martin Štěpanovský vidí v nasazení vybraného PLM řešení jasné přínosy: „Pozorujeme jednoznačné zrychlení konstrukce při návrhu sestav, tvorby elektrod, i celých forem. Nástrojárna je díky zavedení PLM řešení na bázi Catia V5 zhruba o 20 % efektivnější než dříve. Cíle, které jsme si na počátku rozhodování o změně systému dali, postupně naplňujeme a přibíráme další, konkrétně od tohoto řešení v blízké budoucnosti očekáváme i umožnění postupného přechodu k bezvýkresové výrobě.“

Po zavedení systému Enovia SmarTeam je technická dokumentace zcela jednoznačná, vždy aktuální a s jasnou strukturou.
Po zavedení systému Enovia SmarTeam je technická dokumentace zcela jednoznačná, vždy aktuální a s jasnou strukturou.

Všechna NC pracoviště na dílně jsou díky Enovia DMU prohlížeči dat Catia V5 propojena on-line s konstrukcí a požadovaný výrobek je pro podporu práce obráběče k dispozici ve 3D reprezentaci. Ač to ještě zcela není ukotveno ve firemních standardech, podle pana Štěpanovského je to jednoznačně budoucnost výroby.

Enovia SmarTeam při řízení projektů

K nasazení systému Enovia SmarTeam i mimo strojní výrobu vedly dva hlavní důvody. Jednak bezpečná správa a řízení veškeré projektové dokumentace, čehož bylo dosaženo využitím Enovia SmarTeam Editoru. Druhým bylo povýšit úroveň plánování a řízení projektů ve smyslu sledování plnění úkolů, etap, termínů, lidských zdrojů a spotřebovaných nákladů při souběžném řízení více projektů pomocí nějakého efektivního softwarového nástroje. Toto pomohlo naplnit zavedení aplikace Enovia SmarTeam Program Management.

Pracovníci nyní mají mnohem lepší přehled o aktuálním stavu a průběhu projektu, mohou sledovat vytížení kapacit v rámci jednotlivých útvarů na projektech, operativně projekty přeplánovat, pokud vznikne tato potřeba a v neposlední řadě reportovat stav a dynamiku projektu jednak vedení společnosti, ale i zákazníkům, kterých se daný projekt týká.

Vedoucí manažer projektů a klíčový uživatel aplikace Enovia SmarTeam PGM Marek Palla k tomu dodává: „Před nasazením tohoto řešení jsme sice projekty plánovali podobným způsobem, ale dokumentace byla uložena na souborovém serveru, se všemi případnými nevýhodami tohoto způsobu, jako je možnost ztráty nebo duplicity dat a dokumentů, jejich neaktuálnost, apod.“

Po zavedení řešení Enovia SmarTeam je dokumentace zcela jednoznačná, vždy schválená a tedy aktuální a platná, existuje její jasně daná struktura a všichni účastníci projektu vědí, kde mají co hledat, kde co ukládat a v jaké podobě, samozřejmě standardizované. Při startu nového projektu se vychází z existujících vzorů dokumentace.

Implementace PLM systému

Zavádění PLM bylo zahájeno v prosinci roku 2011 po SWOT analýze a definici cílů, které byly ukotveny v jednotlivých etapách smlouvy o dílo a po nákupu licencí. Ještě rok a půl před tímto startem probíhalo poptávkové a výběrové řízení, kdy se rozhodovalo mezi více konkurenčními systémy. Ve finále uspěl právě Enovia SmarTeam a jeho PGM modul, neboť ukázal největší možné přínosy pro dané požadavky a navíc se již firmě osvědčil v strojní výrobě.

Jak dodává Marek Palla: „Implementace nebyla zcela jednoduchá. Pro nás, ale v případě PGM modulu i pro Technodat, to byla nová technologie. Vznikaly nové požadavky na funkce řešení i v průběhu implementace, bylo nutno korigovat cíle projektu, došlo i k určitému termínovému skluzu.“ Již po měsíci akceptace zaváděného řešení byl nicméně zahájen zkušební rutinní provoz a další požadavky se již řeší v režimu servisní smlouvy.

Linaset aktuálně v aplikaci PGM vede osm projektů. Aplikace zatím není plně vytížena, ale přes drobné připomínky na funkčnost systému vše postupně míří k uspokojivému výsledku.

Pilotní projekt

Projekty firmy jsou spíše dlouhodobého charakteru, o rozsahu až jednoho a půl roku. Tím pilotním byl tedy vlastně seznam reálných rutinních projektů postupně naváděných do systému. První testy proběhly na dvou rozpracovaných projektech, z nichž jeden je už uzavřen a předán do hlavní výroby.

Projekty v novém prostředí aktivně řídí tři projektoví vedoucí a na úlohách se podílejí všechna ostatní oddělení, která do projektu realizace výrobku vstupují. Tedy oddělení kvality, strojní výroby a technické přípravy hlavní výroby. Počínaje letošním rokem jsou všechny nové projekty od samého počátku kompletně spravovány a řízeny v PGM produktu PLM systému Enovia SmarTeam.

Přínosy PLM pro řízení projektů

Dominantním úkolem je nyní systém stabilizovat a naplnit ho plně údaji. Tam, kde to bude mít smysl, začnou po etapách v rámci interního procesu trvalého zlepšování simulovat standardizované procesy a automatizovat je s pomocí modulu WFL systému Enovia SmarTeam. V první řadě se začne právě s workflow projektů.

Manažer Linasetu Jiří Zaoral vidí v zavedeném řešení velké příležitosti: „Je to pro nás nová technologie, na měřitelné přínosy je ještě brzo, každopádně v aplikaci spatřujeme velice silný nástroj pro správu a řízení dokumentace a projektů. Kvalitativně se posouváme někam úplně jinam. Uživatelé mají svoji práci plně pod kontrolou, získávají čas na sebekontrolu, všechna data mají přehledně na jednom místě, přesně vědí, jaký mají řešit úkol a v jakém termínu. Z externího pohledu přitom obrovsky stoupá naše důvěryhodnost, když naši partneři vidí, že jejich cenná data máme absolutně pod kontrolou a jsme schopni bezprostředně reagovat na jejich požadavky.“

Úspěch celé implementace do značné míry závisí na schopnostech dodavatele řešení. Díky bohatému know-how a přístupnosti jeho zaměstnanců při řešení problémů dostal v tomto případě Technodat ze strany firmy Linaset přednost před jiným dodavatelem stejného řešení přesto, že je geograficky dále. Rozhodovaly především kvalitní reference, očekávaná podpora a vůle pomoci při zavádění nového systému.

Prezentace společnosti Technodat, CAE-systémy, napsal Jindřich Vítů.

www.technodat.cz

Komentáře