Firma Delcam doplnila svůj CAD systém PowerShape Pro o funkce pro reverzní inženýrství, vycházející ze specializovaného softwaru CopyCAD. Výsledkem je produkt s velmi dobrým poměrem ceny a výkonu.

PowerShape Pro je jediným CAD softwarem, který nabízí tzv. „tribridní“  modelování, což je rozšířením toho, co je nabízeno v jiných CAD balíčcích jako tzv. hybridní modelování. Různé typy modelovacích technik jako součást PowerShape Pro redukují potřebu transferu dat mezi různými programy.

K převedení dat do CAD modelu jsou k dispozici tři typy technik:

  • První technika je vhodná pro vytváření jednoduchých geometrických subjektů, kde není třeba skenovat celý objekt. Tímto se celá procedura vytvoření CAD modelu urychlí. Využívá klíčových bodů k vytvoření základních křivek a linií. Tyto jsou pak konvertovány do finální podoby objektu.
  • Druhá technika je určena pro složitější tvary. PowerShape Pro obsahuje mnohé typy modelovacích nástrojů, které byly dříve dostupné v CopyCADu k editování triangulárních typů souborů. Tyto nástroje umožňují, aby nerovnoměrný povrch byl vyhlazen, doplněny chybějící body atd.
  • Třetí možností je skicování do existujícího souboru trojúhelníkové sítě determinující povrch. Výsledné linie jsou pak použity k vytvoření geometrie, a to například rotací nebo vytlačením jednoduché linie.

PowerShape Pro také umožňuje vytvořit kompletní model včetně vnitřních ploch. Integrita finálního modelu může být zkontrolována funkcí Solid Doctor, která vyhledá nejčastější problémy, jež se mohou objevit při vytváření CAD modelu. Hotový model muže být použit i v dalších softwarech od firmy Delcam.

(Zdroj: Delcam)

Komentáře