Také letos se redakce časopisu CAXMIX rozhodla vybrat tři adepty na ocenění CAXMIX INOVACE, jehož smyslem je upozornit na nejzajímavější technologie pro podporu navrhování a výroby, dostupné v České republice.

Inovace je pojem, o který se opírá veškerá problematika popisovaná v našem časopise. Věnujeme se pokrokovému využívání CAD, CAM a PLM technologií a stejně tak nás zajímají inovace v těchto nástrojích. Také proto je tu ocenění CAXMIX INOVACE, jehož smyslem je zviditelnit produkty nebo služby, jež mohou mít dle našeho uvážení klíčový vliv na další pozitivní rozvoj společnosti s pomocí digitálního navrhování výrobků.

Letošní ocenění směřují do firem AV Engineering, Dassault Systèmes a MCAE Systems. Všichni tři jmenovaní – a přitom každý zcela jinak – v průběhu roku 2011 představili produkty, jež jsou nějakým způsobem revoluční a pro své uživatele mohou znamenat skokový přínos, ať už z hlediska financí nebo nárůstu produktivity.

CAXMIX INOVACE 2011

Ocenění: Za podporu a propagaci konstrukčního systému Creo

Společnost: AV Engineering

Komentář šéfredaktora: „Americká společnost PTC, jejíž produkty v České republice zajišťuje firma AV Engineering, proslula jako průkopník zásadních CAD technologií, když před čtvrt stoletím představila Pro/Engineer – první parametrický software pro tvorbu strojírenských návrhů. Tento si dodnes drží pověst jednoho z nejdůležitějších konstrukčních systémů ve světovém průmyslu společně s dalšími produkty pro vývoj výrobků, o něž se v průběhu let portfolio PTC postupně rozrostlo. Zcela nový konstrukční systém Creo, který firma poprvé prezentovala právě před rokem a jenž se v průběhu letoška postupně dostává na trh, znamenal radikální přehodnocení její produktové strategie směrem k jednotné platformě kombinující všechny vyspělé technologie pro vývoj výrobků, jež PTC postupně vytvořila nebo absorbovala. Jako sada stejnorodých aplikací různého určení je Creo svým způsobem unikátním řešením pro podporu životního cyklu výrobků a jako takové si zaslouží pozornost každé firmy i jednotlivce, zvažujících výběr nového systému pro podporu navrhování.“

Ocenění: Za unikátní vývojovou platformu 3Dvia

Společnost: Dassault Systèmes

Komentář šéfredaktora: „Produktová řada 3Dvia byla do portfolia společnosti Dassault Systèmes začleněna v roce 2007 s cílem zajistit účastníkům zapojeným do procesů vývoje výrobků pocit maximální realističnosti ve virtuálním prostředí. V podání 3Dvia však zdaleka nejde jen o efekt tzv. lifelike experience – je to vizuální rozhraní, které zprostředkovává komplikovaná technická řešení i netechnickým uživatelům ve srozumitelné, ale přitom stále informačně plnohodnotné formě. Pod značkou 3Dvia je v současnosti registrováno už několik desktopových i webových aplikací; za všechny jmenujme alespoň software 3Dvia Composer pro tvorbu interaktivní technické dokumentace, 3Dvia Virtools pro rozsáhlé 3D aplikace nebo například 3Dvia Shopper pro simulace obchodů a vyhodnocování vlivu vystavených produktů na zákazníka.“

Ocenění: Za prosazování výjimečných technologií v českém průmyslu

Společnost: MCAE Systems

Komentář šéfredaktora: „Společnost MCAE Systems vyniká nabídkou pokrokových technologií pro urychlení vývojových a výrobních procesů, která je ve své šíři i úrovni podpory na českém trhu bezkonkurenční. Jejím základem jsou zařízení pro rychlou výrobu prototypů, prostorovou digitalizaci, měření a 3D modelování. Konkrétně se jedná o 3D tiskárny Dimension, výrobní 3D systémy Fortus, 3D skenery značky GOM, průmyslové roboty a podpůrný software v čele s modulárním CAD/CAM systémem Tebis. MCAE Systems se angažuje také v umění a zejména zde nacházejí uplatnění futuristické 3D digitizéry, obličejové skenery a doplňky pro virtuální realitu. Robustní technologické portfolio podporuje zázemí špičkově vybaveného školicího střediska v jihomoravské Kuřimi, vybudované v roce 2007 s přispěním Evropské unie.“

Všem oceněným blahopřejeme!

Komentáře