Unikátní funkce, umožňující rozvin obecné plochy do roviny, je užitečná pro přesné určení velikosti polotovaru, aniž by uživatel znal problematiku plošného modelování nebo konstrukci plechových dílů. Nová funkce je jednoduchá a intuitivní.

Funkce Developed Shapes rozšiřuje modul pro pokročilé plošné GSD (Generative Shape Design) modelování o další funkce, které umožňují rozvinout obecnou 3D plochu do roviny. Postup pro rozvinutí obecné plochy se skládá ze tří částí: Příkaz Unfold  slouží pro samotný rozvin, Transfer umožňuje přesun drátových prvků z rozvinutého tvaru na komplexní tvar (a naopak) a Develop, který nabalí drátové prvky z rozvinutého tvaru na rotační plochu s možností pozicování prvků.

Funkce Developed Shapes rozvine obecnou 3D plochu do roviny. Foto: Technodat
Funkce Developed Shapes rozvine obecnou 3D plochu do roviny. Foto: Technodat

Podrobný postup včetně videoukázky naleznete na stránce společnosti Technodat — Catia Developed Shapes.

Komentáře