Loňský rok byl pro CAD Studio zásadní z hlediska posouzení efektů spojení firem Dagis a Xanadu, jež stálo na jeho počátku. Výsledky hospodaření nově vzniklé společnosti potvrzují, že se tento krok podařil.

(Zdroj: Tisková zpráva)

CAD Studio oznamuje pozitivní hospodářské výsledky za rok 2011

Nejvíce vzrostl prodej licencí u strojírenských a geoprostorových řešení od Autodesku, zájem vyvolávají nové typy produktů a služeb

Praha, 17. ledna 2011 – Akciová společnost CAD Studio, největší specializovaný dodavatel CAD, CAM, GIS a PLM řešení ve střední Evropě, vykázala za rok 2011 obrat přesahující 244 milionů korun. Nejlepších výsledků bylo dosaženo v oblasti správy produktových dat ve strojírenství (PDM) – s meziročním nárůstem prodeje licencí o 55 procent – a geoprostorových řešení (GIS), kde uživatelé zakoupili dokonce o 79 procent více licencí specializovaných řešení pro počítačem podporované navrhování.

Rok 2011 byl prvním celým rokem působení CAD Studia na českém a středoevropském trhu. Akciová společnost zahájila působení 1. listopadu 2010 spojením samostatné společnosti Dagis a CAD divize společnosti XANADU. Ekonomické výsledky za rok 2011 však potvrdily úspěšnost spojení a pozici společnosti coby největšího partnera Autodesku ve střední Evropě.

„Podařilo se nám vytvořit silný a zkušený tým, díky kterému jsme vloni dosáhli obratu přes 244 milionů korun,“ řekl Jan Binter, výkonný ředitel akciové společnosti CAD Studio. „Změny s cílem zvýšení specializace a odbornosti pracovníků, které jsme provedli v průběhu roku, přinesly ovoce ve výrazném růstu prodejů oborových aplikací. Ve všech oborech, které pokrýváme moderními technologiemi a službami, vidíme příklady úspěšných firem, které si – i přes nejistý ekonomický výhled – vedou dlouhodobě velmi dobře. Věříme, že se tak děje částečně i díky našemu přispění.“

„Úspěšné dokončení řady zajímavých implementačních projektů bylo jedním z klíčových cílů roku 2011 – zejména v oblasti strojírenství, správy produktových dat a GIS. Za všechny jmenujme společnosti Bosch-Rexroth, Schneeberger, 2JCP či Aquaserv,“ doplnil Radomír Žvak, obchodní ředitel společnosti CAD Studio. „Těší nás, že nasazení technologií digitálního prototypování, správy dat, informačního modelu budovy, GIS či facility managementu přináší rychlé a zcela konkrétní přínosy našim zákazníkům u nás i v zahraničí.“

Nové typy produktů a cloudové služby Autodesku přinášejí nové možnosti

Specialisté CAD Studia zaznamenali pozitivní ohlas zákazníků napříč obory při zavádění zcela nových typů produktů – například aplikace AutoCAD Plant 3D pro návrh potrubních technologických celků nebo Autodesk Simulation pro věrné simulace a analýzy modelů výrobků. Jen během roku 2011 stoupl počet registrovaných uživatelů CAD portálu CADforum.cz o více než 100 000. Vývojáři z CAD Studia vloni připravili desítky nových komerčních i bezplatně dostupných aplikací pro návštěvníky CADfóra a zákazníky – zejména pro produkty AutoCAD a Revit.

„Z pohledu počítačem podporovaného navrhování (CAD/CAM) a správy dat v rámci celého životního cyklu výrobků (PLM) byl minulý rok přelomový s ohledem na využití mobilních a cloudových řešení. Řada aplikací Autodesku úspěšně překonala první dětské krůčky a prokázala výhody cloudových technologií při každodenní práci. Příkladem mohou být Autodesk 123D Catch (dříve Photofly) nebo AutoCAD WS. V této oblasti očekáváme další bouřlivý rozvoj v roce 2012,“ předvídá Vladimír Michl, manažer pro rozvoj společnosti CAD Studio.

Komentáře