Systém Autodesk Simulation založený na technologiích Algor, slouží k ověřování digitálních prototypů metodou konečných prvků postupy nelineárních statických i dynamických analýz, simulace proudění kapalin atd.

Software, který firma Autodesk zařadila do svého portfolia po akvizici společnosti Algor, nyní hladce spolupracuje s ostatními klíčovými aplikacemi z její nabídky v čele se strojírenským CAD systémem Autodesk Inventor. Čerstvá akreditace CAD Studia je odrazem snahy českého distributora CAx/PLM řešení o další posílení jeho pozic na středoevropském trhu – v horizontu nejbližších měsíců hodlá CAD Studio nabídnout také další novinky získané Autodeskem prostřednictvím akvizic.

(Zdroj: Tisková zpráva)

 

Autodesk Simulation předpovídá skutečné chování výrobků

CAD Studio získává akreditaci Autodesku pro prodej a podporu řešení posilujících konkurenceschopnost českých výrobců

Praha, Bratislava, 18. července 2011 – Akciová společnost CAD Studio, největší specializovaný dodavatel CAD, CAM, GIS a PLM řešení ve střední Evropě, získala akreditaci Autodesku pro prodej a podporu řešení pro analýzu a simulaci digitálních prototypů – Autodesk Simulation. Přední světový simulační nástroj využívá metody konečných prvků pro nelineární statické i dynamické analýzy, simulace proudění kapalin a multidisciplinární analýzy. Umožňuje významně zefektivnit výzkum a vývoj výrobků napříč širokou řadou oborů a průmyslových odvětví.

Řešení Autodesk Simulation (dříve známé jako Algor) přináší lepší možnosti ověřování návrhu výrobku ještě před vyrobením fyzického prototypu. Vede tak nejen k významným úsporám prostředků vynakládaných na stavbu řady zkušebních prototypů, ale i ke zkrácení vývojového cyklu výrobku a souvisejícímu posílení konkurenceschopnosti podniku v rámci globalizovaného trhu. Firmy jsou schopny přinášet na trh efektivněji navržené výrobky v kratším čase. Autodesk Simulation je navíc kompatibilní jak s CAD řešeními Autodesku, v čele s populárním Inventorem, tak i s většinou ostatních 3D CAD nástrojů.

„Zaznamenáváme zvýšenou poptávku zákazníků po zrychlení a zlevnění postupů při navrhování výrobků. Snaha využít 3D modelů z CAD aplikací i pro ověření chování a variant výrobků totiž umožňuje výrazně šetřit na výrobě skutečných, fyzických prototypů,“ doplňuje Radomír Žvak, obchodní ředitel společnosti CAD Studio. „Očekáváme další rozšiřování nabídky CAD Studia v této oblasti, které může přímo souviset s nedávnými akvizicemi Autodesku – více informací představíme uživatelům, zákazníkům i odborné veřejnosti již koncem letošního léta.“

Akciová společnost CAD Studio získáním partnerství pro oblast prodeje a podpory řešení pro analýzu a simulaci digitálních prototypů posiluje své postavení největšího středoevropského partnera Autodesku. Jen v prodeji licencí softwarových řešení Autodesku pro oblast strojírenství a výroby zaznamenala v prvním pololetí roku 2011 meziroční růst o 17,8 %.

Tip: Názorné video s ukázkou možností softwarového řešení Autodesk Simulation najdete na adrese www.youtube.com/watch?v=pHO9GVAHHys. Více o řešení pro analýzu a simulaci digitálních pak na webu www.cadstudio.cz/simulation.

 

Komentáře