Integrovaný systém Delcam do SolidWorksu přináší vylepšené strategie v tříosém frézování, soustružení a drátovém řezání. Nová verze má ulehčit práci při programování a snížit čas na přípravu.

Programování tříosé dráhy nástroje ve verzi 2015 má být spolehlivější prostřednictvím automatické kontroly kolize stopky nástroje, držáku i vřetene při hrubovacím i dokončovacím obrábění. Úspora času při obrábění se taktéž projeví eliminací přejezdů mimo záběr nástroje.

V oblasti vrtání je novinkou možnost seskupit díry a ty pak aplikovat při indexovaném obrábění. V předešlé verzi se musela vyvolat funkce pro každou díru zvlášť.

Uživatelé pracující s modulem drátového řezání uvítají rozšířenou databázi podporující různé formy a typy provozů s možností specifikovat tvar trysky a dielektrika, stejně jako typ materiálu, průměr drátu a EDM stroj.

Delcam for SolidWorks kombinuje výhody aplikací PowerMill a FeatureCAM, čímž se zvyšuje efektivita a spolehlivost programování.

Nová verze Delcam for SolidWorks 2015 je spolehlivější prostřednictvím automatické kontroly kolizí. Foto: Delcam
Nová verze Delcam for SolidWorks 2015 je spolehlivější prostřednictvím automatické kontroly kolizí. Foto: Delcam

Komentáře