[Stručně] Seminář společnosti Technodat proběhne již za měsíc – od 8. do 9. června v hotelu Zámek Čejkovice na vínu zaslíbeném jihu Moravy. Mluvit se bude opět nejen o praktickém významu PLM, ale i a současných trendech a vývoji v této oblasti.

(Zdroj: Tiskový servis akce)

Technodat PLM Forum 2011

Seminář se zaměřuje na problematiku PLM (Product Lifecycle Management), která řeší řízení údajů a dokumentace o výrobku během jeho celého životního cyklu. Významný prostor je věnován prezentacím konkrétních PLM procesů a nástrojů, včetně případových studií zákazníků a prostoru na diskusi mezi účastníky.

8.–9. 6. 2011, „Hotel Zámek Čejkovice“, zarezervujte si datum ve vašem kalendáři!
(Čejkovice se nachází v srdci vinařské oblasti Morava. GPS: 48°54´15.89″N, 16°56´46.98″E)

Seminář „PLM Forum 2011“ vychází z tradice odborných seminářů a setkání uživatelů organizovaných každoročně firmou TECHNODAT.

Akce si klade za cíl představit a diskutovat aktuální trendy v oblasti PLM, tedy v oblasti řešení, které podporuje návrh, vývoj, výrobu a údržbu výrobku během jeho celého životního cyklu. Pozornost bude věnována jak obecným trendům, tak samozřejmě praktickým ukázkám řešení.

Seminář je určen pro střední i vyšší management výrobních podniků stejně tak, jako pro konečné uživatele CAx/PLM systémů. Seminář představí efekty implementace CAx/PLM řešení jak z pohledu reálných finančních přínosů a úspor, tak také z pohledu praktických efektů pro koncové uživatele.

Program semináře vychází z jeho názvu – snaží se v co největší šíři představit problematiku PLM řešení, a to z pohledu nezávislého odborníka, výrobce software, dodavatele a především také uživatele řešení. V rámci letošního ročníku semináře jsme zařadili vysoký počet prezentací zákaznických řešení.

Specifickým rysem semináře pořádaném v tomto roce budou prezentace zaměřené na novou generaci PLM řešení od Dassault Systèmes označovaného jako Platforma V6, kterou se snažíme představit na procesech a příkladech blízkých a srozumitelných našim zákazníkům.

Organizace semináře, místo pro jeho uspořádání a jeho bohatý doprovodný program vytváří prostor pro diskusi mezi zákazníky.

Účast na konferenci je bezplatná. Ubytování si hradí účastníci na místě v hotovosti.

Web akce: www.technodat.cz/technodat-plm-forum-2011

Komentáře