Podstatou změn je převod souboru činností v oblasti vývojových a konstrukčních služeb ze společnosti AV Engineering do nové dceřiné společnosti AV R&D. Cílem je využít veškerého rozvojového potenciálu i synergických efektů v rámci skupiny spřízněných společností. K dovršení převodu dojde na konci roku 2016.

Nová společnost převezme v plném rozsahu činnosti, záměry a know-how společnosti AV Engineering v oblasti poskytování konstrukčních a vývojových služeb (podnikatelské, obchodní i výzkumně-vývojové) a bude plynule pokračovat a naplňovat dosavadní podnikatelské cíle.

Zaměstnanci společnosti AV Engineering, zařazení v divizi zabývající se poskytováním vývojových a konstrukčních služeb, přejdou do nové společnosti AV R&D. Výkonným ředitelem společnosti se stane současný ředitel divize R&D Jaroslav Malý.

Nová společnost bude připravena převzít plnění existujících smluv v oblasti konstrukčních a vývojových služeb za nezměněných podmínek a termínů. V této souvislosti společnost zákazníky brzy kontaktuje.

Komentáře