Nová aplikace Creo 2.0 přináší řadu výhod pro konstruktéry, kteří potřebují urychlit proces schvalování návrhu výrobků v prostředí 3D od samotného počátku vývoje. Nová verze, která je obohacena řadou vylepšených nástrojů vedoucích ke zvýšení produktivity návrhu výrobků, se objeví na trhu v létě 2012.

(Zdroj: Tisková zpráva)

Creo 2.0: PTC posiluje svou MCAD strategii

Nejnovější verze přináší novou aplikaci pro modulární návrh výrobku, posiluje aplikace pro etapu koncepčního návrhu a zlepšuje produktivitu práce uživatelů s celou produktovou řadou Creo

NEEDHAM, MA. – 9. dubna 2012 – Společnost PTC (Nasdaq: PMTC) dnes uvedla Creo® 2.0, novou verzi svého revolučního softwaru pro návrh výrobku. V červnu minulého roku společnost PTC začala měnit konstrukční přístupy ve strojírenství uvedením prvních devíti aplikací své produktové řady Creo. Koncepce Creo, která je založená na souboru volitelných aplikací, poskytuje podstatně širší škálu funkcí a integrovaných nástrojů určených pro použití v průběhu vývoje výrobku, v oblasti marketingu, přípravy výroby apod. V nové verzi Creo 2.0 představuje PTC novou specializovanou aplikaci pro podporu modulárního vývoje výrobku, která podporuje výrobní společnosti v nových přístupech ke koncepčnímu navrhování výrobků. Vedle toho Creo 2.0 přináší významné inovace ve stávajících aplikacích Creo.

„Uvedení verze Creo 2.0 potvrzuje pevné odhodlání společnosti PTC stále zlepšovat svou strategii v oblasti Creo,řešit chronické potřeby výrobních společností a čelit tradičním CAD nástrojům,“ řekl Michael Campbell, ředitel divize MCAD společnosti PTC. „Díky inovacím, které Creo přináší, společnost PTC přehodnocuje samotnou podstatu návrhu výrobku, podporuje spolupráci vývojových týmů a zaručuje přesnost dat o výrobku pro jakoukoliv pracovní pozici ve výrobním podniku, pro jakýkoliv způsob konstruování a zdroj dat. Dnes také společnost PTC přináší první technologickou komponentu pro svou vizi řídit kusovníkem modulární architekturu výrobků.“

Modulární návrh výrobku

Zároveň s Creo 2.0 PTC představuje desátou aplikaci v rodině produktů Creo – Creo Options Modeler™, novou specifickou aplikaci vytvořenou pro konstruktéry, kteří potřebují vytvářet nebo schvalovat modulární návrhy výrobků ve 3D v raných fázích konstrukčního procesu. Nová aplikace, která bude dostupná v létě tohoto roku, přináší specializovanou, výkonnou a snadno ovladatelnou sadu nástrojů, které umožňují vytvářet přesné a aktuální sestavy výrobku ve 3D bez ohledu na jejich velikost či složitost. Creo Options Modeler dohromady s Creo Parametric™ umožňuje týmům zjistit přesnou hmotnost, těžiště, stejně jako zkontrolovat a odladit kritická místa v návrhu jako např. kolize mezi jednotlivými moduly výrobku. Creo Options Modeler přispívá k technologické vizi „PTC´s AnyBOM™ Assembly“, která má za cíl dát vývojovým týmům schopnost a výkonnost potřebnou pro vytvoření, schválení a opakované použití informací (dat) pro modulární architekturu výrobku. Kombinací Creo Options Modeler a Windchill®, softwaru PTC pro řízení životního cyklu výrobku, mohou výrobní společnosti vytvářet a schvalovat přesné 3D modely konfigurací výrobku popsaného individuálním kusovníkem, který odpovídá specifické objednávce zákazníka.

Díky schopnosti snadno opakovaně používat existující 3D modely a díky jedinečnému uživatelskému rozhraní redukuje tato nová aplikace chyby v průběhu procesu a potřebu jejich řešení. Creo Options Modeler jako člen rodiny Creo také souvisle ovlivňuje a sdílí data s jinými aplikacemi Creo a s různými lidmi, kteří vstupují do procesu návrhu výrobku, což zlepšuje proces detailního návrhu výrobku a jeho produktivitu.

Inovace procesu koncepčního návrhu

Mnoho společností raději začíná koncepční návrh ve 2D, aby rychleji prozkoumaly různé možnosti ještě před zahájením tvorby složitých 3D modelů. V rámci Creo 2.0 naplňuje PTC svou vizi umožnit výrobním podnikům přesunout do této rané fáze vývoje výrobku co nejvíce činností. Nové verze Creo Parametric, Creo Direct™, bezplatného Creo Sketch™ (od této nové verze dostupný také pro Mac OS X) a Creo Layout™ ve své kombinaci přinášejí zcela zásadní prostředky pro zlepšení spolupráce, vyšší míru inovace a validaci výrobku již v průběhu koncepčního návrhu. Jelikož všechny aplikace Creo mají společný datový model, mohou být 2D geometrie a 3D návrhová data snadno sdílena mezi všemi uživateli a aplikacemi a mohou být opakovaně používána v celém návrhovém procesu, čímž se podstatně urychlí přesun k fázi detailní konstrukce.

Ve verzi Creo Layout 2.0 pomáhá PTC řešit specifický problém přechodu z 2D do 3D a umožňuje uživatelům snadno vytvořit návrh (layout) složitých sestav, rychle prozkoumat jeho možnosti, importovat širokou škálu 2D CAD souborů, načrtnout a modifikovat 2D geometrii, rozdělit informace do funkčních skupin, tagů a struktur stejně jako do rozměrových bloků, poznámek a tabulek. Jednou vytvořený 2D návrh v Creo Layout může posloužit jako základ 3D modelů, protože umožňuje vytvářet sestavy ve 2D a také slouží pro řídící křivky pro detailní návrh součástí. Jakékoliv změny provedené ve 2D se ihned odrazí ve 3D.

Zlepšení produktivity

V nové verzi Creo 2.0 přináší PTC více jak 490 vylepšení ve všech aplikacích. Tyto inovace vedou k optimalizaci uživatelského rozhraní a zvyšují produktivitu tvorby návrhu výrobku.

Creo Parametric zvyšuje produktivitu práce a zlepšuje celý proces návrhu výrobku s těmito funkcemi:

• Freeform Surfaces – S vylepšenými funkcemi freestyle mohou konstruktéři rychle a snadno vytvářet propracovanější plošně popsané díly do posledních detailů při zachování nejvyšší úrovně kontroly nad tvarem plochy. To významně snižuje čas přesunu konceptů k přesným, detailním návrhům výrobku.

• Cross-sections – Konstruktéři pracující se 3D řezy získají kompletní pohled na výrobek novou, intuitivní a rychlou cestou, která umožňuje vytvoření a dynamické přemísťování řezů včetně okamžitého přístupu k nim přímo z modelového stromu. Detekce kolizí části v reálném čase společně s 2D vizualizací pomáhá konstruktérům plně řídit návrh výrobku, provádět jeho změny a časně odhalovat a řešit potenciální problémy. Nové nástroje významně zlepšují produktivitu práce s řezy a poskytují široce vybavené návrhové prostředí, které zrychluje celkový návrhový proces.

• Measure – Nový, efektivnější nástroj na měření nabízí významná zlepšení v oblasti výkonu a použitelnosti. Konstruktéři získají rychlejší přístup k detailnějšímu náhledu na klíčové rozměry a k měření jakékoliv detekované plochy. Díky kontrole naměřených výsledků zobrazených na monitoru a možnosti jednoduše opakovaně používat naměřené hodnoty v jiných aplikacích (např. dokument ve wordu) mohou konstruktéři zlepšit efektivitu své práce v průběhu návrhového procesu.

• Track Changes – Nové možnosti v oblasti sledování změn v Creo Parametric umožňují konstruktérům zobrazit, akceptovat nebo odmítnout změny v 3D modelu, které vytvořil někdo jiný v prostředí aplikace Creo Direct. Konstruktéři mohou nyní pracovat s širokou skupinou lidí napříč společností a stále mohou plně řídit změny, které jsou prováděny na jejich parametrickém modelu. Toto zajišťuje stálé udržování konstrukčního záměru. Týmy nyní mohou opravdu spolupracovat bez ohledu na způsob modelování nebo používání jednotlivých aplikaci Creo.

Celkově přináší Creo Parametric dokonalé uživatelské rozhraní a nové funkce, automatizuje obecné úlohy, zlepšuje výkon týmu prostřednictvím efektivnějších pracovních postupů a umožňuje dramaticky zlepšit celkovou produktivitu návrhu.

Vedle Creo Parametric přináší PTC významná vylepšení i do ostatních aplikací Creo. Nové možnosti v Creo Direct pomáhají zrychlit prvotní koncepční návrh. Běžní uživatelé mohou nyní rychle a snadno vytvořit nové 3D návrhy. Mohou také snadno modifikovat modely s odkazem na existující geometrii existujících dílů a sestav, nebo rychle a přesně umístit variantní díly a sestavy do pozice využitím nových umísťovacích nástrojů.

Protože Creo Direct pracuje souběžně s Creo Parametric a s jinými aplikacemi Creo, může být jakýkoliv 3D návrh sdílen uživateli napříč návrhovým procesem v celém podniku.

Navíc tato nejnovější verze skvěle zjednodušuje instalaci Creo, a to pouze stažením a instalací aplikací Creo určených pro konkrétního uživatele v souladu s licenčním ujednáním. Zrychlené stahování a instalace značně zjednodušuje konfiguraci, což umožňuje uživatelům spustit Creo rychleji než kdykoliv dříve.

Více detailních informací bude sděleno na nadcházející výroční uživatelské konferenci PTC.

Dostupnost

Creo Option Modeler je již dnes možno objednat jako nástavbu nad Creo Parametric. Předpokládá se, že jako samosatná aplikace (stand-alone) bude dostupný v červnu 2012. Všechny ostatní aplikace Creo 2.0 jsou dostupné již nyní. Zákazníci s aktivním maintenance si mohou stáhnout tuto verzi z www.ptc.com.

O společnosti PTC

Společnost PTC (Nasdaq: PMTC) prostřednictvím dodávek softwaru a služeb zaměřených na optimalizaci klíčových podnikových procesů v životním cyklu výrobku – od návrhu přes konstrukci až po výrobu a servis – umožňuje výrobním podnikům dosáhnout maximální hodnoty z jejich výrobkové strategie Kompletní portfolio řešení PTC dovoluje zákazníkům provádět inovaci výrobků, zlepšit spolupráci a zajistit datovou integritu ve strojírenství napříč celým podnikem, dodavatelským řetězcem a sítí servisních partnerů. Společnost PTC byla založena v roce 1985 a zaměstnává přes 6 000 profesionálů, kteří jsou k dispozici více jak 27 000 zákazníkům po celém světě. Více informací najdete na www.ptc.com.

 

Komentáře