Tradiční soutěž uživatelů konstrukčního systému Creo (dříve Pro/Engineer), PLM systému Windchill, technického kalkulátoru Mathcad a systému pro tvorbu technických publikací Arbortext vstupuje do jubilejního, 10. ročníku.

Je zaměřena na vyhodnocení nejinovativnějších projektů v českém strojírenství, vyzdvihuje um, schopnosti a nápady českých konstruktérů a techniků. Soutěž má dále za cíl přiblížit širší odborné veřejnosti soubor nejlepších vývojových projektů, které byly realizovány v uplynulém období, a to včetně obchodních a ekonomických přínosů, které měly pro konkrétní výrobní podniky.

O popularitě AV Engineering Awards svědčí desítky projektů, které jejich autoři každoročně do soutěže přihlašují. Také letos bude ty nejlepší mezi přihlášenými vybírat odborná akademie, složená z významných osobností českého strojírenství, odborného tisku, technického školství a zástupců pořádající společnosti AV Engineering.

Stejně jako vloni, bude i letos Akademie hodnotit všechny přihlášené projekty. A stejnou možnost budou mít tradičně návštěvníci portálu www.aveng.cz, kteří budou svými hlasy rozhodovat o Ceně čtenářů. Vybírat mohou ze všech projektů, protože každá soutěžní přihláška bude zveřejněna a předložena k hlasování čtenářů na stránkách www.aveng.cz.

Letošní ročník soutěže bude zaměřen na míru inovace a přínosu pro výrobní podnik. Akademie bude v tomto roce posuzovat jednotlivé přihlášky podle toho, jak byl daný vývojový projekt, realizovaný s podporou systémů Creo (Pro/Engineer), Windchill, Mathcad a Arbortext, užitečný pro podnik, v němž byl projekt realizován. Rozhodující tedy není velikost výrobku ani oborové zaměření. Rozhoduje inovace a hodnota projektu. Speciální kategorii, AV Academia, otevírá AV Engineering již tradičně pro odborné střední a vysoké školy a univerzity.

Výsledky soutěže budou tradičně vyhlášeny v rámci uživatelské konference SUPro, jejíž 21. ročník se uskuteční opět na počátku léta. I vy se můžete utkat o prestižní ocenění AV Engineering Awards, pokud přihlásíte svůj projekt právě zde.

(Zdroj: AV Engineering)

Komentáře