Dodavatel CAD a PLM řešení AV Engineering již 22 let vyvíjí výrobky ve strojírenství a poskytuje služby v oblastech konstrukce, technických výpočtů, zkoušek a měření součástí. Společnost se rozhodla omladit a do roku 2016 vstupuje s novým vizuálním stylem i logem.

Logo z modrých a šedých barev má znázorňovat klasické strojírenství a odrážet současnou dynamiku trhu. Záměrně rozdílná písmena AV (Added Value) mají pomoci vyjádřit hlavní cíl firmy – poskytovat zákazníkům služby s vysokou přidanou hodnotou. V logu jsou výrazně patrná také slova engine (symbol pohybu, síly a výkonu) a ring (odkazuje na uzavřený cyklus vývoje výrobku).

Na první pohled rozdílná písmena AV podtrhují cíl firmy
Na první pohled rozdílná písmena AV podtrhují cíl firmy

Nové logo společnosti doprovází grafický motiv představující jednotlivé vývojové projekty – ať už z oblasti navrhování a testování výrobků nebo z oblasti implementace CAD a PLM řešení pro podporu vývoje výrobku.

Barevnost loga byla zvolena i s ohledem na dynamický rozvoj v oblasti strojírenství

Nový vizuální styl bude počátkem roku 2016 promítnut do všech oblastí veřejné komunikace společnosti a odrazí se zcela jistě při spuštění nových internetových stránek společnosti.

Komentáře