Technologie Arbortext IsoDraw od firmy AV Engineering ve firmě Haas+Sohn Rukov pomáhá konstruktérům vytvářet technické ilustrace přímo ze 3D CAD dat ze systému Creo Parametric. Ilustrátor přitom má perfektní přehled o stavu práce na vyvíjeném produktu díky přístupu do PLM systému Windchill.

(Zdroj: Tisková zpráva)

Jak řeší technické publikace ve společnosti HAAS+SOHN Rukov, s.r.o.

„Oproti dřívějšímu způsobu tvorby technické dokumentace jsme zavedli technologii Arbortext IsoDraw, která nám umožňuje používat přímo 3D CAD data vytvořená v Creo Parametric. Odpadá tak krok přípravy výkresů pro potřeby technických ilustrací. Ilustrátor si tak dnes sám může natáčet a manipulovat modely, aby dosáhl nejvýstižnější polohy pro vyjádření svého záměru. Současně díky odbourání exportů a importů do dalších formátů došlo k zásadnímu zvýšení vlastní kvality výstupů. Dalším unikátem tohoto projektu je napojení pozice ilustrátora do procesu tvorby konstrukční dokumentace. Ilustrátor má nyní možnost si potřebná konstrukční data sám vyhledat v PLM databázi Windchill, zjistit stav jejich rozpracovanosti a použít ve svých materiálech. Odpadá tak nejistota práce s neaktuálními daty i ztráty času nutnými konzultacemi s konstruktéry. Zmíněnými vlastnostmi je tento projekt průlomem v komplexním zpracování technické dokumentace v naší  firmě.“  Uvádí Vladimír Netuka, správce technické dokumentace.

O společnosti HAAS+SOHN Rukov, s.r.o.

Firma HAAS+SOHN je zaměřena na výrobu a následný prodej krbových kamen, krbových kamen s výměníkem, krbových vložek a nově i krbových sestav. Vyrábí i peletová kamna, která se stále více dostávají do podvědomí veřejnosti. Nabízí též příslušenství jako krbové nářadí a kouřovody. Při výrobě se využívají nejmodernější návrhové technologie a výrobní zařízení (CNC, laser), zajišťující vysokou kvalitu výrobků a produktivitu práce, které v konečné fázi umožňují příznivou cenu pro konečného zákazníka.

O společnosti AV ENGINEERING, a.s.

Společnost AV ENGINEERING, a.s. je předním českým dodavatelem softwarových řešení pro vývoj nového výrobku, zahrnující moderní návrhové aplikace Creo a Mathcad, PLM systém Windchill, software pro tvorbu a správu technických publikací a ilustrací Arbortext. AV ENGINEERING je poskytovatelem implementačních služeb (školení, konzultace, technická podpora) a dodavatelem vývojových a konstrukčních služeb a technických analýz a simulací. AV ENGINEERING, a.s. spolupracuje s více jak 500 společnostmi z České republiky a Evropské unie.

 

Komentáře