Tradiční český výrobce traktorů s celosvětovou působností Zetor Tractors letos nasazuje softwarové řešení Windchill od PTC, které mu dodá zlínská společnost AV Engineering.

Volba pro systém Windchill padla ve snaze zrychlit inovační procesy výrobků a snížit vývojové náklady s cílem dále expandovat na světových trzích. Program bude implementován jako centrální datová platforma pro všechny informace k produktům Zetoru.

(Zdroj: Tisková zpráva)

ZETOR TRACTORS a.s. nasadí PLM systém Windchill

Zlín a Brno, 5. 10. 2011 – Společnosti ZETOR TRACTORS a.s., významný český výrobce traktorů, a AV ENGINEERING, a.s., přední dodavatel softwarových technologií pro návrh nových výrobků, oznamují, že uzavřely smlouvu na implementaci PLM systému Windchill.

ZETOR TRACTORS a.s. vybral systém Windchill a společnost AV ENGINEERING pro jeho implementaci ve veřejném výběrovém řízení, v němž hledal softwarové řešení pro podporu své strategické iniciativy zrychlit inovační procesy svých výrobků a snížit náklady na životní cyklus výrobku s cílem zajistit další expanzi na světových trzích. Windchill bude implementován jako centrální datová platforma pro všechny informace k výrobkům Zetor doplněná funkcemi pro řízení procesů ve vývoji výrobku. ZETOR TRACTORS a.s. očekává významné časové a finanční efekty plynoucí z možnosti opakovaného využití již existujících konstrukčních návrhů vytvářených v CAD systému Creo, sdílení dat a podpory týmové spolupráce vývojových pracovníků, standardizace vývojových procesů a plynoucí z možnosti přímo využívat konstrukční návrhy jako podklad pro přípravu výroby mimo konstrukční kancelář. Implementace PLM systému Windchill v prostředí ZETOR TRACTORS a.s. byla již zahájena.

ZETOR TRACTORS a.s. je vedoucím českým výrobcem traktorů a dieselových motorů. Své výrobky dodává kromě tuzemska také do ostatních států Evropy, do Asie, Afriky a dalších částí světa. Výroba traktorů má ve společnosti Zetor tradici od roku 1946. Traktory Zetor byly jako první na světě dodávány s bezpečnostní kabinou. Současnou produkci reprezentují především modely Zetor Proxima a Zetor Forterra, dodávané v řadě výkonových variant. Traktory Zetor jsou úspěšné díky vynikajícímu poměru výkon/cena a vysoké spolehlivosti. Podnikovou strategií od doby založení značky Zetor byl vždy důraz na vlastní výzkum a vývoj výrobků, stejně jako na neustálou inovaci vyráběných traktorů. Více o ZETOR TRACTORS je k dispozici na www.zetor.com.

AV ENGINEERING, a.s. je konzultační a vývojovou společností, která svými službami a dodávkami softwarových řešení od společnosti PTC podporuje své zákazníky v úsilí uvádět výrobky na trh rychleji, při nižších nákladech a ve vyšší kvalitě. AV ENGINEERING je autorizovaným dodavatelem Creo, Windchill, Arbortext a Mathcad a spolupracuje s více jak 500 zákazníky v České republice a Evropské unii. Více o AV ENGINEERING je k dispozici na www.aveng.cz.

PTC (The Product Development Company), vyvíjí a dodává pro vývoj výrobků softwarová řešení Creo, Windchill, Mathcad a Arbortext, která napomáhají výrobním podnikům naplňovat jejich obchodní strategie a optimalizovat vnitřní procesy. Použitím pevně integrovaného CAD a PLM řešení mohou výrobní společnosti lépe vytvářet a řídit informace o výrobku napříč celým životním cyklem a dosáhnout tak úspěchu při vývoji výrobků. Více o PTC je k dispozici na www.ptc.com.

Komentáře