Prostředky pro efektivní spolupráci vývojových týmů, správu projektů a flexibilní design budou hlavními taháky expozice společnosti AV Engineering u příležitosti letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

PTC Windchill je páteřním informačním systémem, který umožňuje nejen uchovávat, konfigurovat a spravovat informace o výrobku v každém stádiu jeho životního cyklu, ale také efektivně podporovat jednotlivé činnosti a optimalizovat klíčové firemní procesy. Výsledkem je to, že všichni získají přehled a rychlý přístup k požadovaným informacím, procesy ve vývoji výrobku, přípravě výroby a ve změnovém řízení jsou standardizovány (tzn., že probíhají pokaždé stejně) a jsou řízeny systémem PTC Windchill. Tento software dodává výrobním podnikům schopnost konsolidovat rozptýlené informace o výrobcích a zavést pořádek do vývojových procesů.

Mathcad Prime dokáže pomoci s výpočty nejen jejich řešením, ale také díky schopnosti zachovat know-how použitých postupů.
Mathcad Prime dokáže pomoci s výpočty nejen jejich řešením, ale také díky schopnosti zachovat know-how použitých postupů.

PDM/PLM systém PTC Windchill je nově dostupný podnikům každé velikosti, a to díky své unikátní škálovatelnosti. Menším a středním firmám je k dispozici PTC Windchill PDM Essentials, který se vyznačuje snadnou instalací a nastavením pro rutinní užívání. Tento software zásadním způsobem zjednodušuje činnosti související s řízením a opakovaným používáním 3D CAD dat, výkresů a doprovodné dokumentace. K samozřejmým funkcím patří výkonné vyhledávání informací, třídění a on-line prohlížení konstrukčních dat.

Flexibilní modelování

S PTC Creo FMX budete schopni rychle upravovat 3D CAD data pomocí přímého modelování. Můžete lépe spolupracovat s ostatními konstruktéry a snadněji upravovat CAD modely importované z jiných konstrukčních systémů, stejně jako staré modely s neznámou strukturou stavby. Tyto funkce beze zbytku využijete v počátečních fázích konstrukce výrobku (např. úprava modelu výlisku pro návrh vstřikovací formy, inovace velmi starých výrobků atd.), při přípravě pevnostních výpočtů (zjednodušení konstrukčního modelu pro potřeby výpočtu) nebo třeba při provádění změn na poslední chvíli.

Řízení variant výrobků

Umění rychle a bezchybně přizpůsobovat výrobek novým přáním zákazníků patří k silným konkurenčním výhodám moderních firem. AV Engineering na MSV 2013 představí řadu unikátních funkcí v PTC Creo, které aktivně podporují vývoj výrobku ve více variantách, zkracují časy potřebné pro jejich posouzení a validaci a umožňují dřívější uvedení do výroby. Můžete se také dozvědět, jak PTC Windchill umí řídit životní cykly jednotlivých variant či konfigurací ve vazbě na „rodičovský“ výrobek, jak pomůže při plánování nových provedení výrobků, zkoumání jejich technických a ekonomických parametrů ještě před tím, než se pustíte do samotného vývoje či konstrukčních úprav. Řeč přijde i na to, jaké schopnosti poskytne PTC Creo a PTC Windchill pro moderní obchodní strategie, jako je platformní koncepce či modulární stavba výrobků.

Servisní a montážní dokumentace

Schopnost dodat kvalitní obchodně-technickou dokumentaci společně s fyzickým výrobkem (tzn. včas) se stává důležitým faktorem úspěchu. V expozici AV Engineering bude k vidění PTC Creo Illustrate a Arbortext, sada softwarových aplikací umožňujících rychle tvořit servisní manuály, uživatelské příručky, montážní postupy, katalogy náhradních dílů apod.

Chcete-li dostávat výrobky na trh dostatečně rychle, musíte být schopni téhož při přípravě jejich průvodní dokumentace.
Chcete-li dostávat výrobky na trh dostatečně rychle, musíte být schopni téhož při přípravě jejich průvodní dokumentace.

Razantní zkrácení přípravy této dokumentace, špičková kvalita provedení jak grafických, tak textových částí a automatizovaný způsob údržby a aktualizace obchodně-technické dokumentace ve vazbě na skutečné konstrukční provedení výrobku jsou hlavními důvody stále rostoucího zájmu českých uživatelů o tyto nástroje. Připočteme-li dále schopnost PLM systému PTC Windchill spravovat a řídit datové soubory obchodně-technické dokumentace a schopnost řídit proces vytváření, aktualizace a změn (tedy životní cyklus) v kontextu konstrukce a přípravy výroby výrobků, dostáváme se ke skutečně výkonnému řešení pro vývoj výrobků.

Výpočtové zprávy v Mathcad Prime

Bez sofistikovaného řešení pro správu dat to dnes v konstrukci nejde. PLM je dnes přitom k dispozici už i menším a středním firmám.
Bez sofistikovaného řešení pro správu dat to dnes v konstrukci nejde. PLM je dnes přitom k dispozici už i menším a středním firmám.

V různých fázích vývojových projektů, při práci na vědeckých úkolech, při zpracování různorodých analýz a technických zpráv, provádí uživatel řadu výpočtů různého rozsahu, složitosti a zaměření. V rámci MSV 2013 budete mít možnost seznámit se s aplikací PTC Mathcad Prime, která je určena nejen k technickým, vědeckým a dalším výpočtům, ale navíc pro tvorbu zpráv a technických dokumentů. Mathcad je oblíbeným pomocníkem v uvedené oblasti. Jeho přidanou hodnotou je schopnost uchovávat know-how, historii úkonů, výsledků a změn, a zajišťuje jeho opakované využití.

Expozici společnosti AV Engineering na MSV 2013 v Brně najdete na stánku č. 3 v pavilonu P.

Prezentace společnosti AV Engineering, napsal Petr Čevela.

www.aveng.cz

 

Komentáře