Společnost Moltec se rozhodla pro implementaci konstrukčního systému Creo v kombinaci s PLM řešením Windchill. S jejich pomocí hodlá zefektivnit všechny etapy vývoje svých vstřikovacích forem pro přesné a prostorově komplikované díly.

(Zdroj: Tisková zpráva)

MOLTEC s.r.o. standardizuje svůj vývoj a konstrukci vstřikovacích forem na platformě PTC systémů

Zlín, 21. listopadu 2011 – AV ENGINEERING, a.s., dodavatel softwarových řešení a služeb pro vývoj výrobků (CAD/CAM/CAE/PLM) oznamuje uzavření kontraktu se společností MOLTEC s.r.o. na implementaci CAD/CAM systému Creo a PLM systému Windchill. Společnost MOLTEC s.r.o., český výrobce vstřikovacích forem pro přesné a prostorově komplikované díly zejména z oblasti automobilového průmyslu, se rozhodla implementovat komplexní řešení CAD/CAM systému v serverovém prostředí Windchill v návaznosti na dlouholeté zkušenosti s produkty PTC a kvalitní podporu společnosti AV ENGINEERING a.s.

Cílem projektu implementace CAD/CAM/CAE systému Creo a PLM systému je řešit zvyšující se tlak na rychlost zpracování zakázek, rostoucí nároky na nové konstrukční přístupy a technická řešení požadovaná zákazníky společnosti MOLTEC, zlepšit kvalitu zpracovávaných dat, zefektivnit všechny etapy vývoje produktu, správu dat i archivaci související dokumentace. V současné době AV ENGINEERING naimplementoval konstrukční systém Creo, který evolučně navazuje na dosud užívaný systém Pro/ENGINEER a realizuje vzdělávání uživatelů. Souběžně probíhá implementační fáze PLM systému Windchill s plánovaným uvedením do provozu v prosinci tohoto roku.

Společnost MOLTEC s.r.o. se již od roku 2000 zabývá vývojem, výrobou a servisem vstřikovacích forem pro lisování přesných a prostorově složitých komponent pro automobilový, elektrotechnický a spotřební průmysl. Znalosti a schopnosti pracovníků MOLTEC-u umožňují vyrábět nástroje všech úrovní složitosti. Mezi hlavní obchodní partnery společnosti MOLTEC patří mimo nadnárodní společnosti jako VALEO, Visteon, Greiner apod. také významné ryze české společnosti jako Novatech s.r.o., Zlín Precision s.r.o., OBZOR v.d. a mnoho dalších. Více informací o společnosti MOLTEC je k dispozici na www. moltec.cz.

Ing. Ondřej Mikula, ředitel společnosti MOLTEC s.r.o., říká: “Od Windchill-u očekáváme, že bude doplňovat systém Creo s jeho nadstavbovými moduly a bude tak provazovat všechny etapy projektu od jeho zahájení po finální předání zákazníkovi. Očekáváme, že tato jednotná platforma zásadním způsobem podpoří naše úsilí rychleji reagovat na poptávku zákazníků, zkrátit realizační termíny zakázek i efektivně reagovat na změny v průběhu realizace celého projektu. Rovněž očekáváme další zvýšení úrovně kvality naší činnosti jak v oblasti finálních výrobků tak i poskytovaných služeb.“

AV ENGINEERING, a.s. je konzultační a vývojovou společností, která svými vývojovými službami, dodávkami softwarových řešení od společnosti PTC, vzdělávacími a implementačními službami podporuje své partnery při optimalizaci předvýrobních procesů a v úsilí uvádět výrobky na trh rychleji, při nižších nákladech, ve vyšší kvalitě a za optimálně nastavených předvýrobních procesů. AV ENGINEERING je autorizovaným distributorem Creo (dříve Pro/ENGINEER), Windchill, Arbortext a Mathcad a spolupracuje s více jak 500 zákazníky v České republice a Evropské unii. AV ENGINEERING úspěšně působí na Evropském trhu od roku 1993. Více informací o AV ENGINEERING je k dispozici na www.aveng.cz.

PTC (The Product Development Company), vyvíjí a dodává pro vývoj výrobků softwarová řešení Creo, Windchill, Mathcad a Arbortext, která napomáhají výrobním podnikům naplňovat jejich obchodní strategie a optimalizovat vnitřní procesy. Použitím pevně integrovaného CAD a PLM řešení mohou výrobní společnosti lépe vytvářet a řídit informace o výrobku napříč celým životním cyklem a dosáhnout tak úspěchu při vývoji výrobků. Více o PTC je k dispozici na www.ptc.com.

Komentáře