Vedení společnosti naplánovalo restrukturalizaci, která má zrychlit přechod ke cloudovým službám a která souvisí také s probíhající změnou licenční politiky směrem k předplatnému a pronájmům namísto trvalých licencí. Od změn si Autodesk slibuje snížení nákladů, zjednodušení organizace a přesunutí zdrojů do oblastí, kde chce co nejvíc posílit vývoj.

Autodesk podle oficiálního prohlášení počítá s propuštěním asi 925 zaměstnanců. Uspořené finanční prostředky, související také s výraznou konsolidací pronajatých prostor, přerozdělí mj. do oblastí vývoje klíčových softwarových platforem a do probíhajícího přechodu na nový obchodní model. Podle odhadů může výše úspor dosáhnout 85 až 95 miliónů amerických dolarů.

Generální ředitel Autodesku Carl Bass prohlásil, že chce investovat do nového obchodního modelu. Foto: Alchetron.com
Carl Bass, generální ředitel Autodesku, chce investovat do přechodu na cloudové služby i do nového obchodního modelu. Foto: Alchetron.com

Generální ředitel Autodesku Carl Bass uvedl, že se oznámená restrukturalizace netýká ničeho souvisejícího s makroekonomickým prostředím a že společnost zakončila čtvrtý kvartál fiskálního roku 2016 silným růstem poptávky po předplatném.

Stojí za restrukturalizací noví investoři?

Není náhodou, že k výrazným změnám v organizaci dochází víc než dva měsíce poté, co se podílníky společnosti Autodesk stali dva noví investoři – Eminence Capital LP a Sachem Head Capital. Obě skupiny se zapojily do řízení firmy i dlouhodobého strategického plánování. Autodesk si navíc nenaordinoval zeštíhlovací kůru poprvé, již dříve se nebál propouštět stovky zaměstnanců s ohledem na ekonomickou situaci či vlastní ekonomické výsledky.

Přechod na pronájmy mění zažité zvyky uživatelů

Prodej nových trvalých licencí u většiny samostatných produktů byl ukončen k 31. lednu 2016. Prodej sad aplikací Design a Creation Suites a dalších produktů bude ukončen ve druhé fázi – 31. července 2016. Nový, flexibilnější způsob licencování formou pronájmů (Desktop Subscription) má zbourat především bariéru vysoké vstupní investice do softwaru nebo umožnit operativně snižovat či zvyšovat počet licencí podle toho, jak se ve firmách mění aktuální nároky plynoucí od zakázek a počtu návrhářů. Podle Autodesku tvořilo předplatné asi 53 % z celkových tržeb už ve třetím čtvrtletí loňského roku.

Seznam končících licencí přehledně shrnula společnost CAD Studio na stránce Konec prodeje trvalých licencí. V čem podle předního prodejce produktů od Autodesku ve střední Evropě spočívají hlavní výhody nového předplatného?

  • Uživatel s Desktop Subscription má okamžitý přístup k nejnovějším verzím produktů od Autodesku a všechna řešení může získat s nízkými vstupními náklady.
  • Desktop Subscription umožňuje operativně snižovat a zvyšovat počet licencí podle měnících se potřeb.
  • V rámci předplatného lze čerpat jak rozšířenou technickou podporu, tak i bonusové nástroje pro zefektivnění práce.
  • Pronájem umožňuje pružné využití licence – například s právem na domácí licence, globální využití či předchozí verze – a zahrnuje cloudové služby i administrační nástroje pro firemní správu.

Zdroje: Autodesk, Reuters, CAD Studio.

Komentáře