Mladá česká firma VTL Blansko potřebovala rychle dobýt pozice v silně konkurenčním prostředí výroby a prodeje obráběcích strojů. Díky využití softwarové řady Autodesk Product Design Suite se jí podařilo ve velmi krátkém čase vyvinout novou řadu svislých soustruhů. Jako konkurenční výhodu při propagaci svých produktů zákazníkům, využívá možnosti špičkových vizualizací v aplikace Autodesk Showcase.

(Zdroj: Tisková zpráva)

VTL Blansko, a.s. úspěšně uvádí na trh novou řadu svislých soustruhů díky řešení Autodesk pro tvorbu digitálních prototypů

Řešení na platformě Autodesk Product Design Suite šetří čas a peníze při uvádění nové řady svislých soustruhů díky fotorealistické vizualizaci digitálních prototypů v prostředí Autodesk Showcase

PRAHA, 6. února 2012 – Společnost Autodesk, světový lídr v oblasti 3D návrhového, konstrukčního a animačního softwaru, oznámila, že VTL Blansko, a.s., výrobce těžkých svislých soustruhů, úspěšně využívá sady aplikací Autodesk Product Design Suite při vývoji zcela nové produktové řady v rekordně krátkém čase. Společnost úspěšně implementovala koncept digitálního prototypování od vytvoření úvodních skic, přes koncepční objemový návrh a jeho vizualizaci až po tvorbu výrobní a servisní dokumentace s pomocí produktů Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical, Autodesk Showcase a Autodesk Vault.

Urychlení vývoje nové produktové řady bylo pro firmu důležité zvláště proto, že firma vznikla prakticky na zelené louce. Díky využití konceptu digitálního prototypování se podařilo během pouhých 15 měsíců kompletně vytvořit první z nové řady strojů se zajímavými výkonovými parametry, konstrukcí a vysokou tuhostí stroje, která je pro přesnost obrábění klíčová. Využití konceptu digitálního prototypování umožnilo navíc vyvinout stroj, který je vysoce univerzální a jednoduše modifikovatelný.

„Pakliže se chceme jako firma odlišit, musíme našim zákazníkům nabídnout kromě splnění požadovaných technických parametrů a přijatelné ceny také líbivý design stroje jako celku, který optimálně kombinuje jeho užitné vlastnosti s vysokým komfortem a ergonomií jeho obsluhy a vhodně zapadá do stávajícího strojního vybavení našich zákazníků,“ říká František Hasoň, ředitel VTL Blansko, a.s. „To, že jsme vsadili na řešení Autodesk Product Design Suite se ukazuje jako zvláště výhodné v okamžiku, kdy naši obchodníci dokáží přesvědčit zákazníky díky špičkovým vizualizacím našich strojů ve fotorealistické kvalitě, které umožňují např. věrně zobrazit naše stroje přímo v jejich výrobní hale. Tímto způsobem jsme schopni našim zákazníkům zprostředkovat vysoce reálnou představu o stroji ještě před započetím jeho výroby, čímž pochopitelně získáváme obrovskou konkurenční výhodu.“

Obráběcí stroj tvoří složitý funkční celek a při jeho stavbě se zpravidla používají standardizované díly. Nástroj Autodesk Showcase umožňuje obchodním zástupcům firmy VTL Blansko, a. s., ukázat ve fotorealistické kvalitě stroj jako celek pro nalezení optimálního designu a barevného provedení stroje. Zákazníkům nabízí možnost náhledu na stroj tak, jak bude ve skutečnosti po dokončení montáže vypadat, přičemž je možné zákazníkům prezentovat například nejrůznější kombinace umístění ovládacích prvků stroje, jeho příslušenství, provedení krytování a celkového barevného řešení atd. Vysoká věrnost vizualizací je navíc podpořena stínováním stroje, prosvětlením z oken tovární haly, odlesky kovových součástí či díly propracovanými až do detailů šroubků.

„Menší obráběcí stroje lze v určitém smyslu chápat jako spotřební předměty, což rozhodně neplatí pro obráběcí centra za několik miliónů korun. Nicméně v obou případech je důležité, že obal prodává, protože vedle výkonových parametrů stroje je to jeho celkový design, co přímo ovlivňuje úspěšnost nového stroje ve vysoce konkurenčním prostředí,“ řekl Martin Peňáz, manažer strojírenských řešení ve společnosti Autodesk. „A toto platí nejen pro výrobce obráběcích strojů, ale také v případě výrobců jakéhokoliv strojního vybavení, kde rychlost uvedení nového stroje na trh a jeho cena přímo ovlivňuje úspěšnost jeho prodeje.“

Již nyní registruje firma mezi zájemci o nový stroj zákazníky z celého světa, včetně západní Evropy, Asie ale i z České republiky či Slovenska. Jedná se zejména o firmy z odvětví energetiky, důlní techniky nebo leteckého průmyslu atd., které na těchto strojích obrábějí například díly do parních turbín, razících štítů do tunelů, větrných elektráren apod.

Vedle sady Autodesk Product Design Suite nasadila společnost CAD Studio, a. s., autorizovaný dodavatel řešení Autodesk, ve VTL Blansko, a. s., také řešení Autodesk Vault pro správu dat, jehož největším přínosem je eliminace chybovosti a zrychlení cyklu vývoje výrobku v rámci celého konstrukčního týmu.

O společnosti VTL Blansko, a. s.

Společnost VTL Blansko, a. s., byla založena v České republice v roce 2010 se sídlem v Praze a provozovnou v Blansku. Společnost VTL Blansko, a. s., disponuje vysokou a kvalifikovanou odborností s více jak patnáctiletou zkušeností stávajícího personálu na jedné straně. Na straně druhé jde o společnost se silnou a stabilní zahraniční majoritní kapitálovou účastí.

Společnost VTL Blansko, a. s., se etabluje jako výrobce těžkých svislých soustruhů včetně zajištění kvalifikovaného a odborného servisu. Více informací lze nalézt na http://www.vtlblansko.cz

Komentáře