Firma Schindler poprvé využila digitálních prototypů v prostředí aplikace Autodesk Navisworks, což jí umožnilo vytvořit virtuální model eskalátoru včetně okolní zástavby.

(Zdroj: Tisková zpráva)

Divize eskalátorů společnosti Schindler zvyšuje přínosy digitálního prototypování s portfoliem softwaru Autodesk pro výrobní odvětví

PRAHA, 10. dubna 2012 – Schindler, jeden z předních světových výrobců výtahů, eskalátorů a pohyblivých chodníků, využívá software společnosti Autodesk pro digitální prototypování k omezování nákladů a rizik při výměnách a renovacích eskalátorů ve stávajících budovách.

Divize eskalátorů společnosti Schindler je dlouholetým zákazníkem strojírenských řešení Autodesk a používá Autodesk Inventor jako svůj standardní software pro 3D strojírenské navrhování a technický vývoj. Ve spolupráci se specialisty Autodesk Consulting nyní rozšířila implementaci softwaru Autodesk o aplikace Autodesk Navisworks a Autodesk Showcase.

Pro simulaci instalace nového eskalátoru na vídeňském nádraží přenesla společnost Schindler digitální prototypy eskalátorů z aplikace Autodesk Inventor do Autodesk Navisworks, softwaru pro revize projektů umožňující integrovat data v různých formátech do jediného 3D modelu. Pracovníci společnosti Schindler tak byli schopni zkombinovat snímky okolního prostředí s digitálními modely eskalátorů a vytvořit přesnější virtuální model celé stanice. Pracovníci potom v aplikaci Navisworks nasimulovali instalaci eskalátoru, vypočetli prostorové nároky a omezili počet nutných rozdělení eskalátoru tak, aby se vešel do budovy. S každým rozdělením eskalátoru jsou spojeny značné režijní náklady, a proto zkoumání různých alternativ v digitální podobě pomáhá výrazně snižovat cenu instalace.

Projektový tým potom ze simulace v Navisworks vytvořil v aplikaci Autodesk Showcase špičkovou prezentaci. Schindler na této prezentaci názorně ukazuje, jak virtuální instalace eskalátoru před zahájením vlastní práce šetří čas a peníze a omezuje riziko poškození existujících struktur. Takové prezentace mají neocenitelnou hodnotu při demonstraci možností instalace klientům a také pro dokreslení toho, jak lze minimalizovat dobu přerušení provozu.

„Velká část našich zakázek se týká údržby a servisu včetně výměn existujících eskalátorů,“ vysvětluje Gerhard Lindstädt, šéf marketingu eskalátorové divize společnosti Schindler. „Při práci na nové stavbě lze instalaci eskalátoru naplánovat tak, aby předcházela stavbě některých stavebních konstrukcí, což přispívá k větší jednoduchosti i bezpečnosti. Ovšem při výměně nebo renovaci musíme pracovat v existující budově a nainstalovat eskalátor s minimálním narušením.“

Divize eskalátorů společnosti Schindler zaznamenává značnou poptávku po simulacích a prezentacích zejména ze strany nákupních center; management od těchto simulací očekává potvrzení, že stavební práce nenaruší provoz centra nebo že instalace nepoškodí budovu a její okolí.

„Na optimalizaci našeho portfolia softwaru Autodesk úzce spolupracujeme s týmem Autodesk Consulting. Vídeňský projekt je dobrým příkladem toho, jak můžeme z našeho softwaru získat značnou přidanou hodnotu, a očekáváme, že podobný přístup zvolí týmy Schindler po celém světě,“ řekl Lindstädt.

O společnosti Schindler

Schindler Group, založená ve Švýcarsku v roce 1874, je přední světový dodavatel výtahů, eskalátorů a souvisejících služeb. Její inovativní a ekologicky šetrné přepravní systémy významně přispívají k mobilitě v městských zástavbách.

Jako průkopník udržitelné mobility je společnost Schindler v popředí technologického pokroku díky svému partnerství s projektem Solar Impulse, jehož cílem je uskutečnit oblet Země v letadle poháněném sluneční energií.

Za rok 2010 vytvořila Schindler Group provozní tržby přesahující 8 miliard švýcarských franků. Řešení společnosti Schindler přepraví každý den po celém světě miliardu lidí. Na úspěchu společnosti se podílí jejích 44 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích.

1 Comment

Komentáře