Podíl obnovitelné energie dosahuje celosvětově téměř 30 %, nové kanceláře v San Francisku, Miláně, Pekingu a Farnborough jsou budovány v duchu udržitelného navrhování. Při jejich navrhování využívá svůj vlastní software.

Foto: Autodesk

Autodesk posiluje své aktivity v oblasti udržitelného rozvoje a otevře letos celkem pět nových kancelářských prostor v San Francisku, Miláně, Pekingu a britském Farnborough. Plánuje získat pro nové kanceláře certifikaci dle LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), tj. certifikačního systému budov, což by zvýšilo počet takto certifikovaných kanceláří Autodesk na třináct. To reprezentuje celkem 25 % z celkem 200 tisíc čtverečních metrů kancelářských prostor společnosti Autodesk po celém světě.

„Ve firmě Autodesk se stále více zaměřujeme na inovace využívající udržitelné technologie a jednou z cest je testovat nové nápady, postupy a řešení na našich vlastních zařízeních a procesech,“ řekl Joe Chen, viceprezident zodpovědný za nemovitý majetek a vybavení ve společnosti Autodesk. „S využitím vlastního softwaru pro navrhování a budování nových prostor nejenže pomáháme snižovat produkci skleníkových plynů, ale také prezentujeme našim zákazníkům reálné, funkční příklady udržitelného navrhování.“

Foto: Autodesk

Nové prostory umožňují redukovat energii, využívat obnovitelné zdroje a recyklované materiály

Každá z nových kancelářských prostor vychází z environmentální strategie společnosti Autodesk: většina z nich využívá energii z obnovitelných zdrojů, celkem je to téměř 30 % celkové spotřeby energie. Návrh nových kanceláří počítá s menší potřebou umělého osvětlení (až o 35 %) a vyšší účinností ventilačního systému až o 30 %. Mnoho z těchto nových kanceláří využívá moderní vybavení vodoinstalace umožňující redukovat spotřebu vody až o 40 % v porovnání s běžným vybavením. Všechny nové kanceláře preferují recyklovatelné a lokálně dodávané materiály a vybavení, přičemž využívají pokud možno netěkavých povrchových materiálů. Kancelářské prostory byly navrženy tak, aby splňovaly certifikační kritéria LEED.

Foto: Autodesk

Redukce skleníkových plynů s využitím udržitelného navrhování

Autodesk využívá k navrhování otevřených kancelářských prostor pro svých více než 7 000 zaměstnanců po celém světě vlastní návrhový 3D software. Mimo jiné i díky využití metody udržitelného navrhování byl Autodesk schopen od roku 2009 redukovat vlastní emise skleníkových plynů o 33 %.

Například v nově otevřeném objektu Steuart Tower v San Francisku pomohla zlepšit celkový návrh v cloudu realizovaná energetická analýza s podporou funkčnosti Green Building Studio obsažené v softwaru Autodesk Revit. Kancelářím ve Farnborough ve Velké Británii pomůže návrh vypracovaný s ohledem na minimální dopad na životní prostředí ušetřit 1 milion dolarů na celkových nákladech každé dva roky. Projektanti zde využili vizualizační software 3ds Max Design k vytvoření fotorealistických animací, jež pomohly zaměstnancům porozumět pracovní filozofii nových prostor a dosáhnout vyšší produktivity v porovnání s předchozími kancelářemi. V Pekingu zase byly nové prostory navrženy s důrazem na maximální využití denního světla, které bylo možné modelovat v řešení Autodesk Ecotect Analysis podporující navíc procesy certifikace LEED.

Pro návrh řady nových kancelářských prostor použil Autodesk a jeho návrhový tým metodu Building Information Modeling (BIM), inteligentní návrhový proces postavený na 3D modelování. BIM poskytuje celkový pohled na tvorbu a řízení stavebních a infrastrukturních projektů s cílem dosáhnout rychlejších, ekonomičtějších a k životnímu prostředí šetrnějších procesů.

Komentáře