Mattoniho perlivou vodu můžeme považovat za kousek českého národního dědictví. Je proto určitě čest, pokud právě váš software poslouží k vytvoření designu jejích láhví, protože v dnešní zhola konzumní době obzvláště záleží na formě, v jaké je produkt obklopený dravou konkurencí nabízen. Prémiové vzezření plastových láhví pro „matonku“ zkoncipoval špičkový český designér Jan Čapek za pomoci systému Autodesk Alias.

(Zdroj: Tisková zpráva)

Software Autodesk Alias Design pomohl při návrhu láhve Mattoni

Přední český designér Jan Čapek využívá Autodesk Alias k tvorbě koncepčních návrhů

Autodesk, světový lídr v oblasti 3D návrhového, konstrukčního a animačního softwaru, dnes oznámil, že Jan Čapek, přední představitel českého průmyslového designu, vytváří své koncepční návrhy v softwaru Autodesk Alias Design. Software Janu Čapkovi pomohl například při návrhu nového vzhledu PET láhve minerální vody Mattoni pro společnost Karlovarské minerální vody.

Plastová láhev Mattoni o objemu 1,5 litru byla jednou z prvních prací, kterou Jan Čapek vytvořil kompletně s pomocí řešení Alias Design. Oproti původnímu designu se mu podařilo navrhnout láhev při zachování stejného průměru a výšky, s vyšší pevností a přitom o čtvrtinu lehčí, což se promítá do značných úspor za materiál.

Hlavní výzvou bylo pro Jana Čapka vytvoření nového dna láhve. Do té doby nikdo z pohledu designu neřešil dno PET láhve, vždy byl využíván unifikovaný tvar bez ohledu na celkový vzhled. Ale protože Jan Čapek považoval dno láhve za součást kompletního návrhu, začal na designu jejího dna.

„Vycházel jsem z úvahy, jak voda působí; tedy rozpínavě všemi směry, přičemž ze všeho má tendenci udělat kouli,“ řekl Jan Čapek. „Obrys celého dna byl proto vytvořen jako polokulový, přičemž z jeho středu vycházejí jednotlivé nožičky ve tvaru proudění. Vznikl tak celkově přirozenější tvar láhve. Láhev má najednou nepřerušenou siluetu a celá lahev je jakoby odlehčenější.“

A právě u modelování dna a nožiček, kde se muselo citlivě a přesně tvarovat s pomocí ploch, hrál software Alias Design zásadní roli. Jan Čapek si díky němu dokázal pohrát se všemi tvary a přechody přesně tak, jak bylo potřebné a optimální. Dalším detailem, při kterém pomohl software Alias Design, bylo vymodelování dvojitého švu mezi dvěma prstenci láhve přibližně v polovině výšky. Pomocí softwaru Alias Design dokázal Jan Čapek také vytvořit plastiku orla, který je vygravírován v horní části láhve. Lahev Mattoni tak nyní vypadá oproti konkurenčním výrobkům jako prémiový produkt a lépe působí na zákazníky.

Alias Design umožnil vytvořit návrhy, které mohlo vedení firmy rychle posoudit a rozhodnout o výběru z předložených variant. Další výhodou tohoto softwaru je možnost nastavení exportu výstupů pro další návrhové nástroje a bez problémů je použít například pro přípravu výroby. Díky počítačovému modelování může dnes Jan Čapek vytvářet přesnější návrhy, s estetičtějším vzhledem a s úsporou materiálových nákladů.

Vedle vlastní práce se softwarem Alias Design se Jan Čapek chystá vyučovat mladé adepty designu v používání tohoto softwaru na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. „Autodesk Alias Design je nástroj, který v průběhu navrhování umožňuje zohlednit nejen měřitelné, ale i neměřitelné faktory a zprostředkovat designérovi dokonalý pocit ze svého návrhu. Je to skutečný mercedes mezi designérskými nástroji – každý designér, který se chce profesionálně věnovat designu, dříve či později na Alias musí narazit,“ zdůvodňuje Jan Čapek své rozhodnutí přiblížit tento produkt začínajícím českým designérům na ústecké škole.

O Janu Čapkovi

Jan Čapek je přední český designér. Vystudoval obor Broušení a rytí drahých kamenů na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově. Poté absolvoval studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v ateliéru Kov a Šperk a v ateliéru Design výrobků. Mezi nejoceňovanější a nejznámější objekty Jana Čapka patří návrhy PET lahví pro Karlovarské minerální vody, a to zejména lahve minerální vody Mattoni.

1 Comment

Komentáře