Jestliže se zabýváte vývojem výrobků se zaměřením na ekologii a zvažujete pořízení nejmodernějších aplikací pro počítačové navrhování, pak právě vás může oslovit akční Clean Tech program společnosti Autodesk, který vám umožní pořídit software za zlomek jeho běžné ceny. Bližší informace nám poskytl Erwin Burth, který v Autodesku řídí rozvoj obchodních příležitostí.

Firma Autodesk je schopna definovat a ovlivňovat trendy počítačového navrhování. Nyní jste se zaměřili na udržitelný design a ekologické navrhování. Proč právě toto téma a proč nyní?

Zodpovědný přístup k podnikání je součástí naší firemní kultury. Jedním z jejích důležitých aspektů je snaha o pomoc s řešením nejvíce naléhavého problému této generace, kterým je globální oteplování. V Autodesku o to usilujeme dvěma způsoby. Jednou z cest je optimalizace našeho vlastního provozu s ohledem na redukci uhlíkové zátěže životního prostředí. Tou druhou, která je ve svých důsledcích nepoměrně významnější, je umožnit našim zákazníkům navrhování ekologických výrobků tím, že jim zpřístupníme ty nejlepší nástroje pro jejich práci. Umožní jim optimalizovat návrhy s ohledem na spotřebu energie, využití obnovitelných zdrojů a recyklovatelnost. Vrcholem těchto snah je zvláštní zaměření na rozvíjející se společnosti, pro něž jsme připravili program Clean Tech, který by jim měl pomoci s rychlejším vstupem výrobků na trh.

Pro jaký konkrétní typ firem je program Clean Tech určen?

Spousta inovací v oblasti ekologického navrhování, na kterou je program Clean Tech zaměřen, připadá na začínající společnosti. Tito podnikatelé mají obvykle ohromné nápady, ale velmi často nedisponují prostředky, které by mohli investovat do nejvýkonnějších CAx technologií. Právě pro podporu těchto začínajících firem jsme Clean Tech připravili.

Erwin Burth, manažer rozvoje obchodních příležitostí
pro oblast EMEA ve společnosti Autodesk.

Které z vašich produktů jsou takto nabízeny a za jakých podmínek?

Podniky, jež zamýšlejí prostřednictvím těchto nástrojů vytvořit reálný produkt nebo projekt, mohou výhodně získat softwarové licence v hodnotě až 120 tisíc eur. Partnerský program Autodesk Clean Tech zahrnuje kolekci našich profesionálních aplikací, jako například AutoCAD Inventor Professional, Autodesk Showcase, Autodesk Vault Professional, Autodesk Revit Architecture, Autodesk Alias Design, Autodesk Algor Simulation a Autodesk Inventor Publisher.

Jsou součástí těchto systémů také nástroje specificky určené právě na podporu návrhu ekologických výrobků, například funkce pro sledování dopadů produktu na životní prostředí apod.?

Nabízíme velké množství produktů pro digitální prototypování, například Inventor Professional, které našim zákazníkům umožňují nejen projektovat, ale také vizualizovat, simulovat a analyzovat jejich návrhy ještě předtím, než vytvoří hmatatelný výrobek. Přístup k materiálovým databázím umožňuje konstruktérovi zvolit materiál s co nejmenším environmentálním dopadem, simulační nástroje jako Algor Simulation nebo Moldflow zase pomáhají optimalizovat využití nedostatkových zdrojů a Inventor Publisher usnadní popis způsobu recyklace, která přijde na řadu, jakmile výrobek doslouží.

Na koho se může případný zájemce o využití Clean Tech programu obrátit?

Žádost lze vyjádřit zasláním požadavku na email cleantech.emea@autodesk.com, případně se může obrátit na některého z našich autorizovaných obchodních partnerů. Další informace jsou k dispozici na webu www.autodesk.co.uk/cleantech.

(Zdroj: CAXMIX 2/2010)

Komentáře